För dig som är student på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) KUT

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL)

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Den verksamhetsförlagda utbildningen med preklinisk/klinisk färdighetsträning sker för KUT-studenter på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet. 

Förhandlingar pågår för närvarande med Region Dalarna om att etablera VFU under termin 2, detta kommer i så fall gälla från och med vårterminen 2024. 

Universitetstandvården

Vid universitetstandvården utbildas framtidens tandvårdspersonal, såsom tandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare. Här möts kliniker och forskare som tillsammans bidrar till att nå institutionens vision att vara världsledande inom oral hälsa och förbättra människors livskvalitet. Det är totalt 150 medarbetare, fördelade på 7 kliniker, som tillsammans med studenter behandlar olika patientkategorier.

Universitetstandvården finns huvudsakligen på campus Flemingsberg.