För dig som är student på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen Programöversikt Kompletterande utbildning för tandläkare

Information om bl.a. programmets utbildningsplan, upplägg och kurser, och översiktsschema.

Programmets kurser utbildningsplan 7KT10

Utbildningsplan 7KT10

Nedan finns en lista på de kurser som ges på utbildningen, om du klickar på kursnamnet länkas du till de öppna kurswebbarna. Där finns övergripande information om kurserna och kontaktinformation till kursansvarig lärare/examinator.  

På de öppna kurswebbarna finns också en länk till kursplanen. Kursplaner är också sökbara i KI:s kursplanearkiv.

De slutna kurswebbarna finns i lärplattformen Canvas. Det är endast studenter på de aktuella kurserna (registrerade i Ladok på kursen) som kan se dem i Canvas. Där finns t.ex. eventuella detaljscheman och presentationer från föreläsningar.

Termin 1

Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen, 6 hp (7KT019)
Klinikförberedande kurs, 13 hp (7KT020)
Klinisk färdighetsträning 1, 4 hp (7KT021)
Odontologiska och medicinska stödämnen 1, 4,5 hp (7KT022)
Vetenskapligt arbete 1, 2,5 hp (7KT015) 

Termin 2

Klinisk färdighetsträning 2, 26 hp hp (7KT023)
Odontologiska och medicinska stödämnen 2, 2,5 hp (7KT024)
Vetenskapligt arbete 2, 1,5 hp (7KT016)

Kurs-, års- och momentansvariga lärare

Översiktsschema

Översiktsschemat ger dig en överblick av kurserna under terminen och de undervisningsaktiviteter som ingår. Schemat publiceras senast två veckor innan terminsstart. 

Detaljscheman finns i kursrummen i Canvas. Observera att du inte får tillgång till kursrummen förrän du har registrerat dig på kursen i Ladok (kan göras tidigast en vecka innan kursen startar och fram till två dagar efter kursen påbörjats). 

Tentaschema

Detta är en översikt av de tentor som ges på programmet. Observera att anmälan till examinationstillfället i Ladok är obligatoriskt för få delta. Du behöver vara registrerad på kursen för att kunna anmäla dig till tentamen. Om registreringsperioden passerat behöver du i så fall ta kontakt med studievägledare/utbildningsadministratör. 

Observera att uppdateringar kan ske på kort varsel vad gäller ändringar av datum eller tid, så gå in och titta på tentamensschemat kontinuerligt inför varje examination.

Terminstider

Terminstider för KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2024-06-10