För dig som är student på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen Ny student på Kompletterande utbildning för tandläkare

Välkommen till KUT-utbildningen vid Karolinska institutet. Här hittar du information om kursstart, registrering och annan viktig information inför terminsstarten.

Tacka ja till platsen

Om du har antagits i urvalet i juni ska du tacka JA till erbjuden plats senast den 18 juni, genom kontakta paula.karlsson@ki.se. Om du inte tackar jag till din plats senast den 18 juni anses du ha lämnat återbud.

Aktivera studentkonto

För att studera vid KI måste du aktivera ett studentkonto samt registrera dig.

Du måste ha ett aktivt studentkonto vid Karolinska Institutet. Är det första gången du är student vid KI måste du själv aktivera studentkontot enligt instruktionerna på sidan Mitt studentkonto. Du kan aktivera ditt konto från 2 augusti 2024.

Om du redan är student på KI så använder du samma studentkonto som du har sen tidigare.

Registrering på programmets inledande kurs

När du har aktiverat ditt studentkonto ska du registrera dig i Ladok på programmets inledande kurs vilken är: 

Grundläggande kurs - kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen.

Du kan registrera dig under perioden 2024-08-02 till 2024-08-16 (kl 23:59). Den som inte registrerar sig på kursen inom utsatt tid anses ha lämnat återbud till sin plats på programmet.

Det är först när du är registrerad som du officiellt räknas som student och får delta i undervisningen.

I Ladok kan du alltid logga in och kontrollera dina uppgifter på programmet. Du kan även själv skriva ut studieintyg efter registreringen. Antagningsbesked kan du skriva ut från "Mina sidor" på antagning.se

Återbud

Vill du lämna återbud till din plats så gör du det via ”Mina sidor” på antagning.se. Detta är möjligt fram till att registreringen har öppnat den 2 augusti.

Vill du lämna återbud efter att registreringen har öppnat mailar du istället till KI:s egen antagningsenhet antagning@ki.se 

Om du vill lämna återbud efter att du har registrerat dig på den inledande kursen kontaktar du antagning@ki.se

Program- och kursstart 

Datum/tid: Måndagen den 2 september 2024 kl 9.30.
Lokal: Samling på plan 5 vid hissarna utanför utbildningskansliet, Alfred Nobels Allé 8, KI Campus Flemingsberg 

Hitta på campus Flemingsberg

Dagen börjar med ett obligatorisk upprop som du måste närvara vid för att behålla din plats. Om du av särskilda skäl inte kan närvara ska du meddela detta till Paula Karlsson tel. 08-524 865 82, paula.karlsson@ki.se senast den 29 augusti 2024, kl. 12.00. Skäl till frånvaron ska kunna styrkas med läkarintyg eller liknande.

Efter uppropet får du information om utbildningens upplägg och schema, passerkort och annat praktiskt.

Hitta från pendeltåget: Gå samma väg mot Alfred Nobels allé 8 som du gick när du hade praktiskt test/intervjuer i maj. Gå in genom svängdörrarna vid ingången på markplan. Gå till vänster och ta trapporna en våning upp (eller hissen). Vänta vid hissarna utanför utbildningskansliet tills läraren samlar er och visar er vilken sal ni ska vara i.

Observera att studierna är på heltid. Schema för höstterminen kommer att publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart.

Var hittar jag vilken information?

Övergripande information som bara gäller KUT-utbildningen hittar du här på programwebben. Om du kollar runt lite på programwebben innan studiestarten så får du en ganska god bild av vad som väntar under din kommande tid hos oss!

Alla kurser vid KI har en egen öppen kurswebb där du senast två veckor innan kursstart hittar schema, kontaktpersoner och kursplan med litteraturlista. Du hittar länkar till alla kurswebbar i programöversikten här på programwebben. 

Mer information om kursen och kommunikation under kursens gång finns i ett kursrum i KI:s lärplattform Canvas. Kursrummet är bara tillgängligt för studenter som registrerat sig på kursen.

Se också information till nya studenter och checklista som hjälper dig att hålla koll på viktiga saker inför terminsstart.

På sidan Student på KI finns generell information samlad om allt annat som du behöver veta som student på Karolinska Institutet, till exempel information om Studenthälsanbiblioteket (KIB)lika villkorregler om examination och fuskstöd för dig med funktionsvariation, digitala tjänster/verktyg, info om hur du skaffar ditt KI-kort (passerkort, lånekort mm), kontaktar Student-IThittar på campus Flemingsberg - och mycket mycket mera.

Kompletteringsutbildningens hemvist

Utbildningen ges på campus Flemingsberg. På Alfred Nobels allé 8 finns institutionens utbildningskansli samt Universitetstandvårdens kliniker där den prekliniska färdighetsträningen sker. I samma byggnad finns bibliotek, studieplatser och restaurang.

Hitta till oss
Sök resa med SL.se

Frågor?

Har du frågor om KI:s Kompletteringsutbildning är du självklart välkommen att kontakta oss! På sidan Kontaktuppgifter finns information om hur du når oss som jobbar med programmet.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2024-06-10