För dig som är student på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) KUT

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

För studenter antagna HT22

Den prekliniska/kliniska färdighetsträning sker på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet. 

Vid universitetstandvården utbildas framtidens tandvårdspersonal, såsom tandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare. Här möts kliniker och forskare som tillsammans bidrar till att nå institutionens vision att vara världsledande inom oral hälsa och förbättra människors livskvalitet. Det är totalt 150 medarbetare, fördelade på 7 kliniker, som tillsammans med studenter behandlar olika patientkategorier.

Universitetstandvården finns huvudsakligen på campus Flemingsberg.

För studenter antagna HT23

Den prekliniska färdighetsträningen kommer att ske på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet. 

Den kliniska färdighetsträningen med patienter kommer att genomföras som VFU inom Region Dalarna, med start VT24. Du kommer då vara på plats i Dalarna under 15 sammanhängande veckor och ha både vuxen- och barnpatienter på klinik där. 

Planering inför VFU pågår, informationen här uppdateras löpande. 

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-05-12