För dig som är student på Kompletterande utbildning för tandläkare med utländsk examen Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) och Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) KUT

Ett övergripande syfte med den verksamhetsförlagda delen inom utbildningsprogrammen är att studenten får möjlighet att vidareutveckla ett professionellt förhållningssätt och en yrkesidentitet, men också att tillämpa och integrera teoretiska kunskaper och praktiska färdigheter.

Verksamhetsintegrerat lärande (VIL) är ett samlingsbegrepp för de pedagogiska modeller som bygger på samverkan och integrering mellan högre utbildning och arbetsliv. VIL kan ske i form av verksamhetsförlagd utbildning (VFU), studiebesök, auskultation, hospitering eller fältstudier inom öppen och sluten hälso- och sjukvård, omsorg eller annan relevant verksamhet.

Den prekliniska färdighetsträningen sker på Universitetstandvårdens kliniker på Karolinska Institutet. 

Vid universitetstandvården utbildas framtidens tandvårdspersonal, såsom tandläkare, tandhygienister och specialisttandläkare. Här möts kliniker och forskare som tillsammans bidrar till att nå institutionens vision att vara världsledande inom oral hälsa och förbättra människors livskvalitet. 

Universitetstandvården på campus Flemingsberg

Den kliniska färdighetsträningen med patienter genomförs som VFU inom Region Dalarna. Du kommer då vara på plats i Dalarna under 15 sammanhängande veckor och ha både vuxen- och barnpatienter på klinik där. 

Observera att KI/Region Dalarna erbjuder ett boendealternativ, men studenter antagna HT24 och framåt bekostar boendet själva. 

Hälsodeklaration och hälsointyg

Inför det att studenterna har VFU inom Region Dalarna på termin 2 på kursen Klinisk färdighetsträning 2, behöver varje student lämna in en hälsodeklaration och skaffa ett hälsointyg. 

Om hälsointyg och hälsodeklaration

Information om detta ges också till studenterna under termin 1.

PK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2024-03-05