För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Kontaktuppgifter barnmorskeprogrammet

Här hittar du kontaktuppgifter till oss som jobbar på barnmorskeprogrammet.

Helena Lindgren

Programdirektor

Liisa Svensson

Vice programdirektor, kursansvarig Reproduktionens fysiologi och psykologi
733940448

Charlotte Ovesen

Programhandläggare

Emily Montgomerie

Utbildningsadministratör, VIL-samordare

Emelie Ahlin

Programstudievägledare

Ewa Andersson

Lärare, kursansvarig Mödrahälsovård och antikonception

Sofia Alsing

Lärare, kursansvarig Gynekologisk och sexuell hälsa

Emilija Wilson

Lärare, kursansvarig Global sexuell och reproduktiv hälsa och rättigheter samt Vård i samband med barnafödande I

Wibke Jonas

Lärare, kursansvarig Vetenskaplig metod samt Examensarbete i sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa

Elin Hallgren

Lärare, kursansvarig Förlossnings- och eftervård