För dig som är student på Barnmorskeprogrammet Magisteruppsatser på barnmorskeprogrammet

Här publiceras magisteruppsatser (med tillstånd från författarna) som studenter på barnmorskeprogrammet skrivit som en del i sin utbildning. Uppsatserna berör bland annat sexuell hälsa, preventivmetoder, mödrahälsovård, graviditet, förlossning, eftervård, fäders upplevelser, samt psykisk hälsa och ohälsa i samband med barnafödande.

Har du frågor rörande uppsatserna, eller saknas din uppsats? Kontakta Emily Montgomerie. 

Emily Montgomerie

Utbildningsadministratör