För studenter på kursen Odontologisk radiologi 1 kurskod 2TL061

I kursen Odontologisk radiologi 1 ska du tillgodogöra dig grundläggande kunskaper när det gäller intraoral röntgenbildtagning, digital röntgenteknik samt strålningens biologiska egenskaper och risker. I kursen ingår praktisk bildtagning i preklinisk miljö.

Kursplan

Välkommen!

Registrering

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet måste du först registrera dig. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart till och men två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. Eftersom detta är första gången denna kurs finns ännu ingen kursvärdering eller kursanalys.

Kontaktuppgifter

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör