För studenter på kursen Odontologisk radiologi 1 kurskod 2TL061

I kursen Odontologisk radiologi 1 ska du tillgodogöra dig grundläggande kunskaper när det gäller intraoral röntgenbildtagning, digital röntgenteknik samt strålningens biologiska egenskaper och risker. I kursen ingår praktisk bildtagning i preklinisk miljö.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Du kan läsa mer om registrering på sidan webbregistrering.

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Där loggar du in med ditt studentkonto.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Skriftlig examination i skrivsal

För att delta i den skriftliga examinationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.

Anmälningsperioden är totalt 7 dagar. Anmälan öppnar 16 dagar innan tentamenstillfället.

Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör.

Om du inte anmält dig i tid måste du kontakta din utbildningsadministratör, du kan ges möjlighet att skriva tentamen om du har en korrekt registrering eller om det finns förutsättningar att ordna med registrering på kurs, och det finns plats i skrivsalen. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält tid i tid.

Läs mer om anmälan och hitta länk till tentamensschemat.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. Eftersom detta är första gången denna kurs finns ännu ingen kursvärdering eller kursanalys.

Kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
TR
Innehållsgranskare:
Katy Earle Salmela
2024-02-07