För studenter på kursen Odontologisk radiologi 2 (3 hp) kurskod 2TL068

Kursen innehåller föreläsningar och seminarier angående värdering av diagnostiska metoder, bildkvalité med bildoptimering samt tolkning av normalanatomi och patologiska förändringar i röntgenbilder. Klinisk tjänstgöring genomförs med intraoral röntgenundersökning på patient. I den kliniska tjänstgöringen ingår diskussioner om strålsäkerhets- åtgärder, optimering och berättigande av röntgenundersökning samt tolkning av, och utlåtandeskrivning utifrån, radiologiska fynd.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet måste du registrera dig på kursen i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart samt ytterligare två dagar. Mer information om webbregistrering.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Åsa Wiksten

Examinator, Kursansvarig
08-524 881 50
Oral diagn & kirurgi
OF Odontologi

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör