För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition Omtentatillfällen Kandidatprogrammet i nutrition

Gällande tentor på nutritionskurserna på Kandidatprogrammet i nutrition så behöver man som student inte anmäla sig till de ordinarie tillfällena på sina pågående kurser. Däremot måste man alltid anmäla sig till omtentamenstillfällena senast en vecka innan, liksom om man skriver en omtentamen vid ett ordinarie tillfälle.

Examinationstillfällen på KI 2021

Omtentamenstillfällen 2021

Anmälan görs till Sara Bruce, absolut senast 1 vecka innan tentamenstillfället (om inte annat anges): sara.bruce.1@ki.se

Anmälan till tentorna i augusti bör dock ske senast 12 juli.


Mer detaljerad information om hur tentan kommer att gå till, samt plats för tentan kommer ca en vecka innan till er som anmält er.

  Humanfysiologi och energiomsättning:

  Del 1:

  • 14 juni 2021 (online)
  • 18 augusti 2021 (campus)

  Del 2:

  • 21 juni 2021 (online)
  • 24 augusti 2021 (campus) 

  Livsmedelskemi och livsmedelslära:

  • 14 juni 2021 (online)
  • 18 augusti 2021 (campus)

  Människokroppen, hälsa och sjukdom:

  • 24 augusti 2021 (online)
  • 4 januari 2022 (campus)

  Det går även bra att skriva omtenta vid de ordinarie tentamenstillfällena i mån av plats.
  Anmälan görs till Sara Bruce, senast 1 vecka innan tentamenstillfället (om inte annat anges): sara.bruce.1@ki.se

  Ordinarie tentamenstillfällen vt 2021

  Människokroppen, hälsa och sjukdom

  • 4 juni 2021 (online)

  Examinationstillfällen på KÖL och BIG, Stockholms universitet

  För information om omtentamen i kemi och cell- och molekylärbiologi, se respektive institutions sida nedan.

  KÖL

  Uppsamlingstentor augusti 2021 - Kemiska sektionen (su.se)

  BIG

  http://130.237.85.60/fmi/iwp/cgi?-db=tentor.fp7&-loadframes