För studenter på kursen Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 2 (7,5hp) kurskod 2OT015

Studenterna ska under kursen fördjupa sin kunskap och färdigheter inom perioperativ omvårdnad och kirurgisk behandling för patienter som vårdas inom perioperativ vård, samt möjliggöra ett evidensbaserat förhållningssätt som specialistsjuksköterska. Kursen fokuserar på att vidareutveckla färdigheter i kommunikation och samarbete med patient, närstående och vårdteam.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursstart: 15 januari 2024

Kursen går på helfart och innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med teoretiska inslag.

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i Ladok. Registreringsperioden öppnar en vecka före kursstart och stänger två dagar in i kursen. Information om kursregistrering. Information om kursregistrering.

Schema

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen publiceras senast en månad efter kursens slut.

VT23 Kursvärdering
VT23 Kursanalys
HT22 Kursvärdering
HT22 Kursanalys
 

Kursanalys VT24

Kontaktuppgifter

Charlotta Olivecrona

Kursansvarig
Profile image

Ami Fagerdahl

Examinator

Charlie Torstensson

Utbildningsadministratör
CO
Innehållsgranskare:
2024-04-15