För studenter på kursen Operationssjukvård - perioperativ omvårdnad 2 (7,5hp) kurskod 2OT015

Studenterna ska under kursen fördjupa sin kunskap och färdigheter inom perioperativ omvårdnad och kirurgisk behandling för patienter som vårdas inom perioperativ vård, samt möjliggöra ett evidensbaserat förhållningssätt som specialistsjuksköterska. Kursen fokuserar på att vidareutveckla färdigheter i kommunikation och samarbete med patient, närstående och vårdteam.

Kursplan

Välkomstinformation

Kursen går på helfart och innefattar verksamhetsförlagd utbildning (VFU) med teoretiska inslag.

OBS! Med anledning av Covid-19 har kursledningen beslutat att förändra kursupplägget inom Operationssjukvård VT21.

Detta innebär att terminens kurs i perioperativ omvårdnad 2 flyttas från v. 3-7 till v. 8-12. De första 5 veckorna i termin 2 inleds med examensarbetskursen. Se mer information om terminsstart på kurswebben för examensarbete i operationssjukvård.

Registrering för deltagande i kursen är obligatoriskt och du gör själv det i Ladok. Registreringsperioden är öppen mellan 2021-02-15 - 2021-02-24.
Information om kursregistrering.

Schema

Schema Perioperativ omvårdnad 2 VT21

Kursanalys samt kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå. Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen publiceras senast en månad efter kursens slut.

HT20 Kursvärdering 2OT015
HT20 Kursanalys 2OT015

Kontaktuppgifter

Patricia Lach

Utbildningsadministratör