För studenter på kursen Oral biomedicin 2 (7,5 hp) kurskod 2TL053

Kursen Oral Biomedicine 2 är indelad i två moduler. Den första handlar om oral utveckling och anatomi. Där studerar vi utveckling och histologi av kraniofaciala vävnader och identifiering av mjölktänder och permanenta tänder med normal ocklusionsutveckling. Med oss får vi även nomenklaturen för vår tanduppsättning. Den andra modulen ägnas åt oral biokemi, med särskilt fokus på biokemi i munhålan, inklusive hårda vävnader, saliv och fluorid.

Kursplan

Välkommen!

This course is in both Swedish and English and starts Monday 3rd May 2021. Most of the course will be held online.

The course is made up of recorded lectures, live zoom lectures, practical laboratories and seminars. Most seminars will be online via Zoom and are compulsory. The practical laboratories are also compulsory (online or in person to be confirmed).

The exams will also take place on campus. Due to corona and to ensure students keep a safe distance from each other, the exams will take place in large exams halls in Flemingsberg.

Information on this page and on Canvas may change due to Covid-19 so please check them regularly.

Registrering

För att delta i kursen och behålla din plats måste du registrera dig på kursen i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart samt ytterligare två dagar. Dessutom behöver du vara registrerad på kursen för att kunna få en inbjuden till kursens låsta webbplats i Canvas. Mer information om webbregistrering.

Schema

Översiktsschema termin 2

Detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Pedagogical support for examinations

If you require alternative support during the examinations, information and guidelines can be found here: https://utbildning.ki.se/student/studieinformation-och-regler-tandlakarprogrammet

Please note any applications must be submitted to the course administrator, Anna Maria Nordvall no less than 2 weeks before the examination date.

Tillgodoräknande

If you have done a similar course before and would like to apply for Tillgodoräknande for a part or all of the course. Please note that there is an 8-week processing time so send in your application at least 8 weeks in advance to be able to make the decision before the course starts. Make sure that your application is complete so that the processing can begin. Information can be found here

Tillgodoräknande Dentmed | Karolinska Institutet Utbildning (ki.se)

Send your application by post with all the necessary documents to the course administrator:

Anna-Maria Nordvall, OF Odontologi, OF Kansliet för grund- och forskarutbildning, 171 77 Stockholm

Students registered on the course occasion HT19.

Contact the studievägledare for information about registering on this year’s course.

Contact the course administrator Anna-Maria Nordvall to request access to the course on Canvas.

If you completed the compulsory components last year, then you do not need to attend this year. However, if you think they would help you study, then you are welcome to attend to the seminars online. (Zoom)

If you are missing practical components contact the module leader Sofia Louca to arrange which is required.

For the examinations, information is in Ladok as to which modules you have already passed and what modules you need to re-sit this year.

If you passed an ILO for a module last year, it is counted this year and does needs to be repeated.

 

HT19 students can access their exams (modules 1 and 2) in Inspera until 3rd May 2021. If a student has lost their log in details they can email the course leader Rachael.Sugars@ki.se . In the mail, please state the course name, exam date, student name etc and the Inspera ID-number if possible

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Rachael Sugars

Examinator, Kursansvarig
Oral diagn & kirurgi
OF Odontologi

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör