För studenter på kursen Oral biomedicin 2 (7,5 hp) kurskod 2TL053

Kursen Oral Biomedicin 2 är indelad i två moduler. Den första handlar om oral utveckling och anatomi. Där studerar vi utveckling och histologi av kraniofaciala vävnader och identifiering av mjölktänder och permanenta tänder med normal ocklusionsutveckling. Med oss får vi även nomenklaturen för vår tanduppsättning. Den andra modulen ägnas åt oral biokemi, med särskilt fokus på biokemi i munhålan, inklusive hårda vävnader, saliv och fluorid.

Kursplan

Välkommen!

This course is held in both Swedish and English and for VT24 it starts Monday 29th April 2024.

The course is made up of recorded lectures, practical laboratories and seminars. The practical laboratories are compulsory (online and in person).

The exams will take place on campus in the large exams halls at Flemingsberg Campus.

Please check for updates on this page and in Canvas as information may change. 

Registrering

För att delta i kursen och behålla din plats måste du registrera dig på kursen i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart samt ytterligare två dagar. Dessutom behöver du vara registrerad på kursen för att kunna få en inbjuden till kursens låsta webbplats i Canvas. Mer information om webbregistrering.

Skriftlig examination i skrivsal

  • För att delta i den skriftliga examinationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
  • Anmälningsperioden är totalt 7 dagar. Anmälan öppnar 16 dagar innan tentamenstillfället.
  • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör.
  • Om du inte anmält dig i tid måste du kontakta din utbildningsadministratör, du kan ges möjlighet att skriva tentamen om du har en korrekt registrering eller om det finns förutsättningar att ordna med registrering på kurs, och det finns plats i skrivsalen. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält dig i tid.

 

Schema

Översiktsschema termin 2

Detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Exam dates:

Module 1 – Oral Development, histology and anatomy       Monday 27th May 8:15 – 11:15 Bengt Winbladssalen

Module 2 – Oral Biochemistry Friday 31st May 11:15 – 14:15 Bengt Winbladssalen

Pedagogical support for examinations

If you require alternative support during the examinations, information and guidelines can be found here: https://utbildning.ki.se/student/studieinformation-och-regler-tandlakarprogrammet

Please note any applications must be submitted to the course administrator no less than 2 weeks before the examination date.

Tillgodoräknande

If you have done a similar course before and would like to apply for Tillgodoräknande for a part or all of the course. Please note that there is an 8-week processing time so send in your application at least 8 weeks in advance to be able to make the decision before the course starts. Make sure that your application is complete so that the processing can begin. Information on who to send your application to and what documentation we need can be found here: 

Tillgodoräknande Dentmed | Karolinska Institutet Utbildning (ki.se)

Send your application by e-mail or post to the course administrator (see further below).

Information to students registered on the course occasion HT23 or prior

Contact the studievägledare Helen Lindkvist-Katz for information about registering on this year’s course.

Contact the course administrator Johanna Andresen to request access to the course on Canvas.

If you completed the compulsory components last year, then you do not need to attend this year. However, if you think they would help you study, then you are welcome to attend any session.

However, if you think they would help you study, then you are welcome to attend any session.

If you are missing practical components or missed mandatory seminars contact the respective module leaders (Rachael Sugars and Johanna Svedenlöf) to arrange what is required. 

For the examinations, information is in Ladok and Canvas, as to which modules you have already passed and what modules you need to re-sit this year.

If you passed an ILO for a module last year, it is counted this year and does needs to be repeated.

Students from HT21 and earlier can access the HT22 exams (modules 1 and 2) in Inspera until 2nd May 2023. If a student has lost their log in details, they can email the course administrator. In the mail, please state the course name, exam date, student name etc and the Inspera ID-number if possible

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Profile image

Rachael Sugars

Examinator, Kursansvarig
Profile image

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
RS
Innehållsgranskare:
Johanna Andresen
2024-02-07