För studenter på kursen Oral biomedicin 2 (7,5 hp) kurskod 2TL053

Kursen Oral Biomedicine 2 är indelad i två moduler. Den första handlar om oral utveckling och anatomi. Där studerar vi utveckling och histologi av kraniofaciala vävnader och identifiering av mjölktänder och permanenta tänder med normal ocklusionsutveckling. Med oss får vi även nomenklaturen för vår tanduppsättning. Den andra modulen ägnas åt oral biokemi, med särskilt fokus på biokemi i munhålan, inklusive hårda vävnader, saliv och fluorid.

Kursplan

Välkommen!

This course is in both Swedish and English and starts Monday 2nd May 2022.

The course is made up of recorded lectures, live zoom lectures, practical laboratories and seminars. We hope that the mandatory components will be held in person but pay attention to the current COVID-19 restrictions as guidelines change quickly. The practical laboratories are also compulsory (online or in person to be confirmed).

The exams will take place on campus. Due to COVID-19 and to ensure students keep a safe distance from each other, the exams will take place in large exams halls at Flemingsberg Campus.

Information on this page and on Canvas may change due to Covid-19 so please check them regularly.

Registrering

För att delta i kursen och behålla din plats måste du registrera dig på kursen i Ladok. Registreringsperioden är en vecka före kursstart samt ytterligare två dagar. Dessutom behöver du vara registrerad på kursen för att kunna få en inbjuden till kursens låsta webbplats i Canvas. Mer information om webbregistrering.

Schema

Översiktsschema termin 2

Detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

 

Examination:

Exam dates:

Moment 1: Monday 30th May 9:00-12:00  - locations to be confirmed

Moment 2: Friday 2d June 14:15 – 17:15 – locations to be confirmed

Pedagogical support for examinations

If you require alternative support during the examinations, information and guidelines can be found here: https://utbildning.ki.se/student/studieinformation-och-regler-tandlakarprogrammet

Please note any applications must be submitted to the course administrator, Anna Maria Nordvall no less than 2 weeks before the examination date.

Tillgodoräknande

If you have done a similar course before and would like to apply for Tillgodoräknande for a part or all of the course. Please note that there is an 8-week processing time so send in your application at least 8 weeks in advance to be able to make the decision before the course starts. Make sure that your application is complete so that the processing can begin. Information can be found here

Tillgodoräknande Dentmed | Karolinska Institutet Utbildning (ki.se)

Send your application by email with all the necessary documents to the course administrator: annamaria.nordvall@ki.se

 

Information to students registered on the course occasion HT20 or HT19.

Contact the studievägledare Helen Lindkvist-Katz for information about registering on this year’s course.

Contact the course administrator Anna-Maria Nordvall to request access to the course on Canvas.

If you completed the compulsory components last year, then you do not need to attend this year. However, if you think they would help you study, then you are welcome to attend any session.

If you are missing practical components or missed mandatory seminars contact the respective module leaders (Rachael Sugars and Tobias Hoffman (standing in for Sofia Louca)) to arrange what is required.

For the examinations, information is in Ladok and Canvas, as to which modules you have already passed and what modules you need to re-sit this year.

If you passed an ILO for a module last year, it is counted this year and does needs to be repeated.

 

HT20/19 students can access the HT21 exams (modules 1 and 2) in Inspera until 2nd May 2022. If a student has lost their log in details they can email the course administrator Anna-Maria Nordväll. In the mail, please state the course name, exam date, student name etc and the Inspera ID-number if possible

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Rachael Sugars

Examinator, Kursansvarig
Oral diagn & kirurgi
OF Odontologi

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör