För studenter på kursen Orofacial smärta och käkfunktion 1 (1,5 hp) kurskod 2TL095

Kursen omfattar föreläsningar och seminarier, rollspel i anamnesupptag och träning i journalskrivning samt klinisk undersökning enligt det standardiserade protokollet Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD). I kursen gås igenom anamnes, status (inklusive ocklusionsanalys), klinisk och psykosocial utredning samt diagnostik av patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning genom det standardiserade protokollet DC/TMD.

Kursplan

Välkommen till kursen!

För att delta på kursen samt få tillgång till kursmaterialet måste du först registrera dig i Ladok. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med 7 dagar före kursstart samt till och med 2 dagar efter kursstart. Här finner du mer information om webbregistrering.

Kursregistreringen påverkar även ditt studiemedel samt gör det möjligt för läraren att ge dig ett betyg i Ladok efter genomgången kurs. 

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till kursmaterialet på kursens webbplats i Canvas. Där loggar du in med din KI-inloggning.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Malin Collin

Kursansvarig
Oral rehabilitering
OF Odontologi

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
MC
Innehållsgranskare:
2023-03-07