För studenter på kursen Orofacial smärta och käkfunktion 1 (1,5 hp) kurskod 2TL095

Kursen omfattar föreläsningar och seminarier, rollspel i anamnesupptag och träning i journalskrivning samt klinisk undersökning enligt det standardiserade protokollet Diagnostic Criteria for Temporomandibular Disorders (DC/TMD). I kursen gås igenom anamnes, status (inklusive ocklusionsanalys), klinisk och psykosocial utredning samt diagnostik av patienter med orofacial smärta och käkfunktionsstörning genom det standardiserade protokollet DC/TMD.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Du kan läsa mer om registrering på sidan webbregistrering.

När du är kursregistrerad i Ladok får du även tillgång till allt kursmaterial i kursrummet i Canvas. Där loggar du in med ditt studentkonto.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Profile image

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
AW
Innehållsgranskare:
Johanna Andresen
2024-01-29