För studenter på kursen Parodontologi 2 kurskod 2TL077

Innehåll
Parodontala sjukdomars kliniska manifestationer och riskfaktorer.
Läkningsaspekter vid parodontal behandling.
Patientfall gällande parodontala sjukdomar.
Terapiplanering, diagnostik och behandling av parodontal sjukdom.
Tekniker för parodontal kirurgi.

Kursplan

Registrera dig

För att delta på kursen samt få tillgång till kursmaterialet måste du först registrera dig i Ladok. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med 7 dagar före kursstart samt till och med 2 dagar efter kursstart.  Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Kåre Buhlin

Kursansvarig
08-524 882 76
Oral hälsa & Parodontologi
OF Odontologi

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
KB
Innehållsgranskare:
2023-03-07