För studenter på kursen Professionell utveckling 1 – studenten (5 hp) kurskod 2TL049

Den här kursen omfattar föreläsningar, seminarier och grupparbete om etik och moral, interprofessionellt lärande samt grundläggande psykologi och samtalsmetodik. Den tar även upp lagar, regler och föreskrifter inom hälso-sjukvård samt tandvård; lika villkor och mänskliga rättigheter; samt återkoppling och självkänsla.

Kursplan

Välkommen!

För att behålla din plats och delta på kursen måste du kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok. Registreringsperioden för Professionell utveckling 1- studenten finns publicerad här. Här finner du mer information om webbregistrering.

Efter att du är kursregistrerad får du även tillgång till kursmaterialet på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas. Där loggar du in med din KI-inloggning (inloggningsuppgifterna till ditt studentkonto).

Det är viktigt att du är kursregistrerad på varje aktuell kurs, det påverkar bland annat ditt studiemedel samt gör det möjligt för läraren att sätta betyg i Ladok efter avklarad kurs.

Schema

Översiktsschema och tentamensschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Skriftlig examination i skrivsal

  • För att delta i den skriftliga examinationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
  • Anmälningsperioden är totalt 7 dagar. Anmälan öppnar 16 dagar innan tentamenstillfället.
  • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör.
  • Om du inte anmält dig i tid måste du kontakta din utbildningsadministratör, du kan ges möjlighet att skriva tentamen om du har en korrekt registrering eller om det finns förutsättningar att ordna med registrering på kurs, och det finns plats i skrivsalen. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält tid i tid.

Läs mer om anmälan och hitta länk till tentamensschemat.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Robert Schibbye

Kursansvarig

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör
RS
Innehållsgranskare:
Cecilia Vestlind
2023-11-08