För studenter på kursen Professionell utveckling 1 – studenten (5 hp) kurskod 2TL049

Den här kursen omfattar föreläsningar, seminarier och grupparbete om etik och moral, interprofessionellt lärande samt grundläggande psykologi och samtalsmetodik. Den tar även upp lagar, regler och föreskrifter inom hälso-sjukvård samt tandvård; lika villkor och mänskliga rättigheter; samt återkoppling och självkänsla.

Kursplan

Välkommen!

För att behålla din plats och delta på kursen måste du kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok inför varje kurs på programmet. Registreringsperioden är en vecka innan kursen startar till och med två dagar efter kursstarten för alla kurser. Du kan se när varje kurs börjar och slutar i Ladok. Här finner du mer information om webbregistrering.

Efter att du är kursregistrerad får du även tillgång till kursmaterialet på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas. Där loggar du in med din KI-inloggning (inloggningsuppgifterna till ditt studentkonto).

Det är viktigt att du är kursregistrerad på varje aktuell kurs, det påverkar bland annat ditt studiemedel samt gör det möjligt för läraren att sätta betyg i Ladok efter avklarad kurs.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Tentamen

Tentamensshema för de tentamina som ges från den Odontologiska institutionen publiceras på programwebben:

Tentamensschema

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Robert Schibbye

Kursansvarig

Anna-Maria Nordvall

Utbildningsadministratör