För studenter på kursen Professionell utveckling 2 – patienten kurskod 2TL055

Kursens innehåll ger dig teoretiska och faktakunskaper och utvecklar din handlingskompetens med etiska/professionella förhållningssätt inför den kommande yrkesrollen. Den fokuserar på patientens förmågor och förutsättningar med hänsyn till fysisk och psykisk hälsa, livssituation och vård/tandvård, samt på mötet mellan patienten och dig som vårdare.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet måste du registrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras även en kursanalys som är baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar).

Kontaktuppgifter

Therese Kvist

Kursansvarig

Cecilia Vestlind

Utbildningsadministratör
TK
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-05-09