För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) Läkarprogrammet Kontaktuppgifter Professionell Utveckling

Här hittar du kontaktuppgifter till Kursledning Strimman Professionell Utveckling

För studentfrågor: cornelia.fransson@ki.se

Funktionsbrevlåda pu@clintec.ki.se

Ordförande Professionell Utveckling
Biträdande lektor Mini Ruiz
Med dr, specialist i internmedicin och endokrinologi, Överläkare Karolinska Universitetssjukhuset
mini.ruiz@ki.se
tel 076 336 90 60

Utbildningsadministratör 
Cornelia Fransson
cornelia.fransson@ki.se

Tel 070 091 82 57

Läkare och lärare i professionell utveckling (PU)

Maria Pekkari

Maria.pekkari@ki.se

Anna Sundelin 

Anna.sundelin@ki.se

Arwa Josefsson

Arwa.Josefsson@ki.se

 

Ekonomi 

Emma Liljegren

pu.ekonomi@clintec.ki.se

MR
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-12-15