För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) Läkarprogrammet PU under examensarbete

Handledning, återkoppling samt populärvetenskaplig kommunikation.

PU moment under examensarbetet 

Tema "handledning, återkoppling samt populärvetenskaplig kommunikation" samt ett självskattningssamtal med sin mentor.

CF
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2023-10-18