För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) i 5,5-åriga Läkarprogrammet Kontaktuppgifter Professionell Utveckling

Här hittar du kontaktuppgifter till Kursledning Strimman Professionell Utveckling

För studentfrågor: cornelia.fransson@ki.se

Funktionsbrevlåda pu@clintec.ki.se

Ordförande Professionell Utveckling
Biträdande lektor Mini Ruiz
Med dr, specialist i internmedicin och endokrinologi, Överläkare Karolinska Universitetssjukhuset
mini.ruiz@ki.se
tel 076 336 90 60

Utbildningsadministratör 
Cornelia Fransson
cornelia.fransson@ki.se

Tel 070 091 82 57

Lärare/medarbetare PU

Maria Pekkari 

maria.pekkari@ki.se 

Anna Sundelin

anna.sundelin@ki.se 

 

Medarbetare 

Emma Liljegren

pu.ekonomi@clintec.ki.se