För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) i 5,5-åriga Läkarprogrammet PU under examensarbete

Handledning, återkoppling samt populärvetenskaplig kommunikation.

PU moment under examensarbetet 

Tema "handledning, återkoppling samt populärvetenskaplig kommunikation" samt ett självskattningssamtal med sin mentor.

CF
Innehållsgranskare:
Emma Liljegren
2022-10-18