För dig som är student på Professionell Utveckling (PU) i 5,5-åriga Läkarprogrammet PU under Hälsa, samhälle & miljö.

Under PU HSM veckan kommer du att få ett tvärvetenskapligt perspektiv på organisationsteori, team, ledarskap, patientsäkerhet och beslutsfattande med syfte att förbereda dig inför din yrkesutövning.

Moment under PU HSM veckan

 

Primum non nocere 

Katastrofmedicin

Medicinskt beslutsfattande 

CRM och stress-Cockpit Resource Management

MTO-Patientsäkerhet