För studenter på kursen Protetik 2 kurskod 2TL081

Kursen omfattar basal teori om och preklinisk färdighetsträning i metoder för tandstödda protetiska konstruktioner och användning av dentala material, samt basal teori om och preklinisk färdighetsträning i metoder för avtagbara protetiska konstruktioner.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet behöver du först kursregistrera dig. Det gör du som student själv i Ladok för varje kurs som ingår i programmet. Registreringsperioden är från och med sju dagar före kursstart till och med två dagar efter kursstart. Mer information om webbregistrering. Efter att du har kursregistrerat dig i Ladok får du automatiskt tillgång till den låsta kurswebben i Canvas.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben två veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut. 

Kontaktuppgifter

Nagham Katif

Kursansvarig

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör Tandläkarprogrammet terminer 1-6