För dig som är student på Röntgen­sjuk­sköterske­programmet Valbara kurser Röntgensjuksköterskeprogrammet

En valbar period ingår i programmet och studenterna uppmuntras här till fördjupning eller till breddning av sina kunskaper. De valbara kurserna kan vara kurser med interprofessionellt fokus, fördjupningskurser inom specifika delar av huvudområdet eller andra kurser med relevans för programmet.

Valbara kurser Röntgensjuksköterskeprogrammet VT23

Du läser 15 hp valbara kurser och minst 7,5 hp av dessa ska utgöras av programspecifik valbar kurs (d v s valbara kurser som erbjuds endast för studenter på Röntgensjuksköterskeprogrammet på KI).

Programspecifika valbara kurser:

Magnetkameran

Ortopedisk radiologi

Pediatrisk radiologi

Att initiera och utveckla pedagogiska processer - handledning i radiografiska metoder och verksamheter

Interventionell radiologi

Mammografi

Programöverskridande kurser

Global Hälsa/Global Health 7,5 hp (2 platser) (går på höstterminen)

Hållbar utveckling inom hälsa och sjukvård 7,5 hp (2-5 platser) v 18-22

Det finns möjlighet att ansöka om utbytesstudier under valbar period. Observera att ansökan görs på termin fyra.

Ansökan valbara kurser

Sista ansökningsdag för den valbara kursen är den 31 januari och valet görs genom att prioritetsordniningen mailas till administratör. Kurserna med begränsat antal platser kommer att lottas. Lottningen kommer att göras för varje kurs/inriktning bland de studenter som valt kursen i första hand.