För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Psykiatrisk vård

Som specialistsjuksköterska inom psykiatri arbetar du självständigt med att organisera omvårdnaden och skapa förutsättningar för att omvårdnadsrelationer och vårdmiljö stödjer patientens återhämtning från psykisk ohälsa. Du tillämpar vårdvetenskapliga, medicinska och beteendevetenskapliga teorier och forskning för att bedriva personcentrerad omvårdnad på avancerad nivå. Du samverkar också interprofessionellt i team med andra vårdprofessioner.

Utbildningsplan

I utbildningsplanen hittar du de övergripande målen för programmet, innehåll och upplägg. Nedan finner du den senast gällande utbildningsplanen. Äldre utbildningsplaner kan du söka fram i Karolinska institutets kurs- och utbildningsplanearkiv

Om du vill veta mer om utbildningens innehåll och lärandemål, läs utbildningsplanen

Programöversikt för student som påbörjar studier VT21 eller senare

Termin 1

Termin 2

Termin 3

Termin 4

LR
Innehållsgranskare:
Anette Stålbalk
2023-07-06