För studenter på kursen Ledarskap och lärande i psykiatrisk verksamhet, 7,5 hp kurskod 2PV010

Studenten skall kunna identifiera och analysera områden och metoder för kvalitetsutveckling i psykiatrisk omvårdnad i ett hållbart perspektiv, analysera och värdera organisationens och ledarskapets innehåll och betydelse inom specialistområdet, identifiera och analysera behov av lärande hos patienter, närstående, personal och studenter samt värdera pedagogiska insatser inom psykiatrisk vård. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: HT23, vecka 45.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Mer information om webbregistrering.

Genom att registrera dig i Ladok får du tillgång till kursrummet i Canvas.


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör.

Schema publiceras senast 2 veckor innan kursstart

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas.

 

Kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kontaktuppgifter

Profile image

Charlotte Pollak

Kursansvarig
Profile image

Anna Malmborg

Studievägledare
Profile image

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör
CP
Innehållsgranskare:
2024-01-31