För studenter på kursen Omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa kurskod 2SP051

På kurswebben för 2SP051 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Kursens mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa. Vidare ska den studerande tillägnat sig färdigheter att kunna bedriva omvårdnad inom olika aspekter av beroende och psykisk ohälsa. Dessutom ska studenten tillägnat sig ett vetenskapligt, reflekterande och etiskt förhållningssätt rörande omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa.

Kursplan

Välkomstinformation VT24

Kursdatum: 15 januari till 2 februari 2024.

Under VT24 läser utbildningen för distriktssjuksköterska campus och distans på samma kurstillfälle i halvfartstakt.

På distriktssjuksköterskeprogrammet campus läses kursen parallellt med kursen Farmakologi och Sjukdomslära 2 (2DS006). Distansprogramment läser kurserna i denna ordningen under terminens gång: 2SP051, 2DS013 och 2DS006. Dom läser inga kurser parallellt.

Under vårterminen ingår kursen på utbildningen för psykiatrisk vård (termin 3) och samläses med fristående kurs 2QA321.
 

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering
 

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas 1 vecka innan kursstart. Notera att du endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Schema VT24

Alla zoomlänkar hittar ni i Canvas.

Schema VT24 2SP051 (campus och distans)

Schema HT23

Schema HT23 2SP051 (campus och distans) 

Kursanalys och kursvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering: 

Kursanalys HT23 2SP051 (C o D)

Kursvärdering HT23 2SP051 (C o D)

Kursanalys VT23 2SP051 (C o D)

Kursvärdering VT23 2SP051 (C o D)

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Profile image

Eva Sundborg

Kursansvarig
852483688
Profile image

Charlotte Pollak

Examinator

Helen Ågren

Studievägledare
852483920
Profile image

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör Distrikt
852483724
Profile image

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör Psykiatrisk vård

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Du får tillgång till Canvas när du registrerar dig på kursen i Ladok.

MH
Innehållsgranskare:
2024-01-24