För studenter på kursen Omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa kurskod 2SP051

På kurswebben för 2SP051 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursvärderingar.

Kursens mål är att studenten ska fördjupa sina kunskaper om omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa. Vidare ska den studerande tillägnat sig färdigheter att kunna bedriva omvårdnad inom olika aspekter av beroende och psykisk ohälsa. Dessutom ska studenten tillägnat sig ett vetenskapligt, reflekterande och etiskt förhållningssätt rörande omvårdnad vid beroende och psykisk ohälsa.

Kursplan

Inför kursstart VT23

Kursen ingår i båda utbildningarna för distriktssjuksköterska och psykiatrisk vård och samläses med fristående kurs 2QA321.

På distriktssjuksköterskeprogrammet läses kursen parallellt med kursen Farmakologi och Sjukdomslära 2 (2DS006).

Kursdatum: 16 januari - 12 februari 2023. 

Registrering

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Observera att registrering för deltagande i kursen sker via Ladok och är obligatorisk för att behålla din plats på kursen. Information om webbregistrering
 

Tillgång till kursrummet

Du får tillgång till kursrummet i Canvas 1 vecka innan kursstart. Notera att du endast får tillgång till kursrummet i Canvas när du registrerar dig i Ladok. Du kan läsa mer om Canvas längre ner på sidan.

Schema

Schema för VT23 är nu publicerat. Alla zoomlänkar hittar ni i Canvas.

Preliminärt schema VT23 2SP051 (campus och distans) och 2QA321 (digitalt schema i TimeEdit)

Kursanalys och kursutvärdering

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering: 

Kursanalys VT23 2SP051 (C o D)

Kursvärdering VT23 2SP051 (C o D)

Kursvärdering HT22 2SP051 (C)

Kursanalys VT22 2SP051

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Nina Gårevik

Examinator
08-524 83710

Helen Ågren

Studievägledare
0702136936

Camilla Öberg

Utbildningsadministratör Distrikt

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör Psykiatrisk vård

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.