För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Valbara kurser

Här hittar du information om valbara kurser för specialistsjuksköterskeprogrammen Onkologisk vård, Medicinsk vård och Vård av äldre.

Den valbara kursen inom specialistsjuksköterskeprogrammen syftar till en fördjupning och en breddning av utbildningen kopplat till programmets mål. Den valbara kursen kan vara en ämnesspecifik omvårdnadskurs utifrån studenternas intresseområde.

Alla specialistsjuksköterskeprogram innehåller inte valbara kurser. För att se hur det ser ut på ditt utbildningsprogram kan du läsa under programöversikter eller i utbildningsplanen. Kursernas innehåll, kursdagar och kontaktpersoner finns under respektive kurslänk längre ner på sidan.

Viktiga datum inför hösten 2024

16 maj: Webbanmälan på antagning.se öppnar 

25 maj: Sista dag att anmäla sig till valbar kurs

ca 15 juni: Antagningsbesked publiceras på mina sidor på antagning.se

Din anmälan

Anmälan till valbar kurs görs på antagning.se, där du loggar in med dina KI-uppgifter. Det finns två länkar i inloggningsrutan, välj länken ”Är du redan student”. Sök fram Karolinska Institutet innan du söker kursen.

I din anmälan ska du anmäla dig till så många kurser som du kan (minst två). Tänk på att prioritera kurserna enligt dina önskemål, den kurs som du helst vill bli antagen till ska du prioritera högst upp. Antalet platser per kurs är begränsat, därför är det mycket viktigt att du anmäler dig till fulla antalet kurser då det inte är säkert att du antas till något av dina högst prioriterade alternativ.

Alla ska ansöka om valbar kurs, förutom du som redan fått besked om beviljat tillgodoräknande för valbar kurs 7,5 hp. Planerar du, eller har du sökt men inte fått beslut om tillgodoräknande, så ska du alltså ansöka om valbar kurs. 

Det är viktigt att du anmäler dig inom ansökningstiden. Sen anmälan kommer att behandlas efter att platserna har fördelats till de som anmält sig i tid.

Byte av prioritering av kurser i din anmälan

Fram till sista anmälningsdag kan du själv via ”Mina sidor” på antagning.se ändra dina val i din anmälan. När sista anmälningsdag har passerat så ligger vald prioritetsordning fast.

Det är inte tillåtet att byta kurs efter urval.

Meriter

Du behöver inte bifoga några meriter till din anmälan. Dina behörighetsgivande meriter hämtas från KI:s studiedokumentationssystem.

Urval

Om det finns fler sökande än platser på en kurs så sker urval. Urvalet till valbara kurser på specialistsjuksköterskeprogrammen sker genom lottning.

Antagningsbesked

Ditt antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras runt den 15 juni på ”Mina sidor” på antagning.se. Du kan bara bli antagen till en kurs. Om du blir antagen till en högre prioriterad kurs så stryks du automatiskt från alla lägre prioriterade kurser i din anmälan.

Du kan bevaka din anmälan på ”Mina sidor”, men under hela antagningsperioden kommer dina valda kursalternativ att ha status ”Handläggning pågår”. Resultatet ser du först när urvalsresultatet publiceras.

Återbud efter antagningsbesked

Om du blivit antagen till en kurs och det uppstår en situation (t.ex. beviljat studieuppehåll den terminen som kursen ges) som gör att du inte vill ta din plats i anspråk så ska du kontakta utbildningshandläggare. 

Om det är för få sökande kan kursen komma att ställas in. Då kommer du att få plats på något av dina andra kursval.

Sekretessmarkerade personuppgifter

Har du behov av sekretessmarkering i Ladok som uppstått efter det att du antagits till utbildningen alternativt som du inte meddelade antagning.se vid ansökningstillfället? Kontakta då Mikaela Jansson på Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd/enh. för Utbildningsadministrativa system på Mikaela.Jansson@ki.se

Tillgodoräknande

Det finns ingen möjlighet att få förhandsbesked om vilka kurser som kan tillgodoräknas. Ansökan om tillgodoräknande av valbara kurser bör lämnas in snarast. 

Om du lämnar in ansökan ska du ändå göra en anmälan om valbara kurser på antagning.se. enligt informationen ovan. Om kursen startar innan du fått beslut om tillgodoräknande ska du påbörja den valbara kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte göra en anmälan till valbar kurs, eller att inte påbörja kursen i väntan på beslut och får avslag, kan du inte räkna med att få en kursplats eller att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle.

Här finns information om att ansöka om tillgodoräknande och ansökningsblankett för detta.

Du har inte rätt att både läsa valbar kurs och få en kurs tillgodoräknad. Om din ansökan om tillgodoräknande blir beviljad innan sista anmälningsdag så ska du själv radera din anmälan från antagning.se. Blir din ansökan beviljad efter kursstart ska du meddela detta till kursansvarig och utbildningshandläggare via e-post.

 

Kursutbud våren 2024

2XX331 Palliativ vård

Anmälningskod: Publiceras inom kort

2SP333 Omvårdnad inom intermediär vård 

Anmälningskod: Publiceras inom kort

2SP049 Kontaktsjuksköterskan i vården

Anmälningskod: Publiceras inom kort

 

LR
Innehållsgranskare:
Anna Söderberg
2024-04-05