För studenter på kursen Kontaktsjuksköterskan i vården, (7,5hp) Valbar kurs kurskod 2SP049

Kursen ges på halvfart under 10 veckor. I kursen ingår två obligatoriska campusdagar, övrig undervisning är nätbaserad.
Studierna bygger på ett problemorienterat och kollaborativt lärande där studenterna tar aktivt ansvar för sitt lärande.

Kursplan

Kursens övergripande mål

Kursens syfte är att stärka kontaktsjuksköterskan att utveckla sin kompetens för uppdraget att kunna möta omvårdnads-, rehabiliterings- och informationsbehov hos patienter med långvarig sjukdom t.ex. cancer och deras närstående i sjukdomens alla faser

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursvärdering samt kursanalys

Kontaktuppgifter

Kursansvarig och examinator

Carina Lindblad

Kursansvarig

Kay Sundberg

Examinator

Utbildningsadministratör

Christopher Waldron

Utbildningsadministratör
Administration
H1 Neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

LP
Innehållsgranskare:
2023-06-28