För studenter på kursen Palliativ vård, (7,5hp) Valbar kurskod 2XX331

På kurswebben för 2XX331 hittar du allmän information som schema, kursplan, kontaktuppgifter och kursutvärdering
Kursen ger dig kunskaper och fördjupad förståelse för palliativ vård. Du får förutsättningar att utifrån ditt egna specifika kompetensområde samverka i det palliativa teamet med patient och närstående i centrum. Kursen utgår från WHO:s rekommendationer där målet med palliativ vård är att förbättra livskvaliteten för patienter och familjer vid livshotande sjukdom.

Kursplan

Inför kursstart

Nästa kursstart: VT24, vecka 3. Se preliminärt schema längre ned på sidan.

 

Registrering i Ladok

Som student har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv registrera dig på de kurser du ska läsa, skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen.

Registreringen öppnar en vecka innan kursstart och stänger två dagar efter kursstartsdagen. Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok

 

Mer information om webbregistrering. 


Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör för din inriktning (se kontaktuppgift nedan).

 

Tillgång till kursrummet

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Tillgång till kursrummet får du genom att registrera dig på kursen i Ladok.

Logga in i Canvas

 

Zoom undervisning 

All undervisning (föreläsningar, seminarier) kommer ske i Zoom. Varje student säkerställer därför att datorn har tillräckligt bra uppkoppling för deltagande med både bild och ljud. 

Preliminärt schema VT2024

Omexamination

Frågor gällande datum för omexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Kursvärdering 

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering:

Kursvärdering VT2023

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Ingeli Simmross

Kursansvarig

Linda Schöldberg

Utbildningsadministratör

Annika Larsson

Studievägledare
CL
Innehållsgranskare:
Linda Schöldberg
2023-11-09