För dig som är student på Studentvalda fördjupningskurser (SVK) inom läkarprogrammet Läkarprogrammets SVK - Aktuellt, kurstider och kontaktuppgifter

Information om vad som är på gång just nu, om kurstider på varje programtermin för pågående och kommande läsår, samt kontaktuppgifter.

Aktuellt

Ansökan inför HT23

Ansökningsperioden till HT23 är planerad att vara från och med 12 maj till och med 26 maj 2023. Ansökan sker via länk som mejlas till alla som förväntas läsa SVK-kurs. 

Besked om kursplacering på SVK HT23 beräknas skickas ut senast sista veckan i september, med undantag för besked gällande kurserna "Global Hälsa", "Global Kirurgi", "Mindfulnessbaserad stresshantering", "Sexualmedicin" samt "Mänskliga rättigheter och internationella organisationer i ett globalt perspektiv", som på grund av kursstart i början av terminen (eller utlandsförlagd del av kurs) får antagningsbesked före midsommarhelgen.

SVK på termin 6 – vad händer efter sista kurstillfället?

Vi har nu kommit till den punkt där läkarprogrammet avvecklar kurserna på termin 6, även SVK. Sista gången termin 6 ges i det 5,5-åriga programmet är HT23. Därmed finns begränsade möjligheter att examineras på dessa kurser efter kurstiden (undantag är de programöverskridande kurserna, dvs ”Global Hälsa” och ”Mindfulnessbaserad stresshantering”).

Utöver ordinarie skriftlig examination och examinerande seminarier, ges ytterligare tre examinationstillfällen för studenter som inte fullföljt kursen med godkänt resultat. För obligatorier erbjuds högst tre resttillfällen eller om examinator så anger, ersättningsuppgift. Exakta datum för examinationstillfällen och resttillfällen kommer att publiceras på kurswebben i god tid. För samtliga examinationer gäller att studenterna ska anmäla sig inom angiven tid som anslås på kurswebben för att kunna delta i examinationen.

Kurstider för SVK 

För korrekta kurstider för hela terminerna, och för alla terminer, var vänlig se programmets ramschema (finns på Programöversikt läkarprogrammet).

OBS! Klämdagar och dagar ända fram till rekommenderad självstudietid är kursdagar som kan ha obligatoriskt innehåll!

Från och med VT17 finns inte rekommenderad självstudietid vid Påsk, alla dagar utom de röda ingår i terminstiden (detta har beslutats av programnämnden). 

 

VT23

Termin 6: Fre 2023-04-28 – Fre 2023-06-02 (7.5hp)

Termin 7: Tis 2023-05-23 – Fre 2023-06-02 (3hp)

Termin 10: Fre 2023-04-28 – Fre 2023-06-02 (7.5hp)

Termin 11:
Period 1: Tors 2023-03-23 – Tors 2023-04-27 (7.5hp)

Period 2: Fre 2023-04-28 – Tor 2023-06-01* (7.5hp)

*På termin 11 är sista kursdagen torsdag 2023-06-01 på grund av examenshögtid fredag 2023-06-02.

 

 

HT23

Termin 6: Tor 2023-11-30 – Fre 2024-01-12 (7.5hp)

Termin 7: Tis 2023-12-19 – Fre 2024-01-12 (3hp)

Termin 10: Tor 2023-11-30 – Fre 2024-01-12 (7.5hp)

Termin 11:
Period 1: Tis 2023-10-31 – Ons 2023-11-29 (7.5hp)

Period 2: Tor 2023-11-30 – Tor 2024-01-11 (7.5hp)

*På termin 11 är sista kursdagen torsdag 2024-01-11 på grund av examenshögtid fredag 12 januari

Programnämnden för läkarprogrammet rekommenderar självstudieperioder i samband med jul.
Den rekommenderade perioden HT23, 2023-12-23 - 2024-01-07, ingår i terminstiden.

VT24

(Ingen SVK på termin 6 eftersom den terminen i 5,5-åriga läkarprogrammet går sista gången HT23)

Termin 7: Mån 2024-05-20 – Fre 2024-05-31 (3hp)

Termin 10: Mån 2024-04-29 – Fre 2024-05-31 (7.5hp)

Termin 11:
Period 1: Mån 2024-03-25 – Fre 2024-04-26 (7.5hp)

Period 2: Mån 2024-04-29 – Fre 2024-05-30* (7.5hp)

*På termin 11 är sista kursdagen torsdag 2024-05-30 på grund av examenshögtid fredag 2024-05-31.

 

Kontaktuppgifter för SVK

Som student på läkarprogrammet kan du diskutera planeringen av studierna med handläggare för SVK eller med studierektorerna för SVK, Ioannis Parodis och Anna Freyschuss.  Här hittar du vanliga studentfrågor (FAQ) som det är bra om du läser innan du kontaktar kansliet.
 

Handläggare

Keyo Dixon Sedenrej
Tel: 08-524 866 82 

Liliana Morales 
Tel: 08-524 867 13

E-postadress till studierektorerna och handläggarna: SVK@uf.ki.se

Besöksadress (endast för förbokade besök):
UFS
Utbildningskansli för läkar- och biomedicinprogrammen 
Berzelius väg 3, Plan 5

Postadress:
Läkarprogrammet, SVK
UFS, Utbildningskansli för läkar- och biomedicinprogrammen 
Karolinska Institutet
171 77 Stockholm

Ansökan om tillgodoräknande av SVK kan skickas per post till adressen ovan, eller lämnas in genom att mejla och boka tid med handläggare.
 

AF
Admin för Läka…
2023-05-03
Marie Dahlin