För dig som är student på Kandidatprogrammet i nutrition Studievägledning, rättigheter och skyldigheter - Kandidatprogrammet i nutrition

Här hittar du information om studievägledning samt lite om de rättigheter/skyldigheter du har som student. Som student vid Kandidatprogrammet i nutrition är du inskriven vid Stockholms universitet (SU) under hela programmet, varför det mesta av de regler, rättigheter och skyldigheter som rör dig som student följer SU:s regelverk.

Närvaroplikt vid upprop

Det är obligatoriskt att närvara vid uppropen.

Undantag kan ges, men då måste man kontakta kursledningen i god tid innan. Efter uppropen registreras studenterna i Ladok (SU:s Ladok) och registreringen överförs till CSN direkt. Till vissa kurser kan man webbregistrera sig (på KÖL och BIG), detta gäller dock inte kurserna i nutrition.

Uppflyttningar till Termin 3, 4, 5 och 6

  • För att bli uppflyttad till termin 3 (till Cell- och Molekylärbiologi 27 hp, BL 3008) måste man ha klarat kurser om 30 hp i kemi, varav minst 7,5 hp i Biokemi.
     
  • För att få påbörja termin 4 med Humanfysiologi och energiomsättning 15 hp, (NU3003) så måste man ha motsvarande 60 hp inom naturvetenskapliga ämnen, varav minst 15 hp i kemi (därav minst 7,5 hp i Biokemi, samt minst 4 hp Anatomi och histologi (som motsvarar det på kursen Människokroppen, hälsa och sjukdom 7,5 hp (NU3001).
     
  • För att få påbörja Klinisk nutrition och Nutritionsstatus 15 hp (NU3010) termin 5, så måste man, förutom det ovanstående, också ha godkänt i Humanfysiologi och energiomsättning 15 hp (NU3003) samt Näringsfysiologi 15 hp (NU3008).
     
  • För att få påbörja termin 6, med det Självständiga arbetet måste man ha kurser på högskolenivå om minst 135 hp, varav minst 75 hp ska vara godkända kurser i nutrition (inklusive Humanfysiologi).

Tillgodoräknande, avbrott och studieuppehåll

Kontakta programansvarig vad gäller tillgodoräknanden, avbrott och studieuppehåll.

Nedan finns länkar med mer information på SU:s sidor.

Kontakt

Bettina Ehrenblad

Studierektor för Kandidatprogrammet i nutrition

Studievägledning

Din studievägledare kan ge dig råd och stöd, samt mer information om vad som gäller. Har du behov av särskilt pedagogiskt stöd är det vid SU du ska söka detta, men det är viktigt att du även informerar studievägledaren vid respektive institution samt dina kursledare om detta vid början av en kurs.

Kontakt till Studievägledarna för Kandidatprogrammet i nutrition

Helena Bergman

Studievägledare för Kemikurserna på KÖL

Elisabet Weingartner

Studievägledare för Cell- och Molekylärbiologi på BIG

Bettina Ehrenblad

Studievägledare för nutritionskurserna på BioNut

Särskilt pedagogiskt stöd

Om du har behov av särskilt pedagogiskt stöd så kan du ansöka om det vid Stockholms universitet. Stödet som erbjuds utgår ifrån dina individuella behov och syftar till att underlätta dina studier. Stödåtgärderna ska vara rimliga utifrån funktionsnedsättning, kurskrav och lärandemål.

Nedan finner du en länk till informationen på SU:s webbsida, där du hittar mer information om hur du ansöker om särskilt pedagogiskt stöd.

Där finns även andra länkar gällande studenthälsa, arbetsmiljö och försäkringar, samt CSN.