För dig som är student på Tandhygienist­programmet Utbytesstudier tandhygienistprogrammet

Globala perspektiv på oral hälsa finns i flera kurser och du som student förbereds för att vara verksam i en mångkulturell miljö. Det finns också möjlighet att studera utomlands som utbytesstudent på programmet, vilket är utvecklande såväl akademiskt som socialt. Förutom intressanta studier och en ofta värdefull merit i din CV, lär du känna en ny stad och får kanske nya vänner för livet.

Nicolas Raymond, se more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html
World map, see more images from Nicolas Raymond on http://freestock.ca/flags_maps_g80-world_map__abstract_acrylic_p2970.html

NEWS

Deadline att ansökan utbytesstudier under VT24 är 8 september 2023 kl. 11.00

Ansökningsformuläret hittar du här.

Läs gärna gamla utbytesstudenters reserapporter här.

För att se till vilka universitet du kan resa besök gärna vår portal.

Att studera utomlands inom ramen för ett utbytesprogram innebär att studenten förlägger en period av sin utbildning utomlands vid ett dessa partneruniversitet. Dessa studier tillgodoräknas sedan inom programmet vid Karolinska Institutet. Avtalen är reciproka, det vill säga att universiteten ska ta emot och sända ut lika många studenter i båda riktningarna. 

Läs gärna KIs generella information om utlandsstudier.

FAQs om utbytesstudier

Vart kan jag resa som utbytesstudent?

Partneruniversitet på tandhygienistprogrammet

Kan jag åka när som helst under utbildningen?

Du måste ha läst minst 90 högskolepoäng vid KI för att få åka som utbytesstudent. Utbyten sker på termin 6.

Hur länge kan jag vara borta?

Erasmusstudier inom Europa: 2 månader (minst 60 dagar för att få Erasmus+ stipendium)
Nordplus: 4-5 veckor 
 

Vad läser jag som utbytesstudent?

Som utbytesstudent inom tandhygienistprogrammet genomför du en klinisk rotation utomlands inom barn-och vuxentandvård.

Kan jag resa ut flera gånger?

Du kan bara bli uttagen som utbytesstudent inom respektive avtalsprogram en gång.

Hur kan jag ansöka till utbytesstudier?

Ansökningsprocess för utbytesstudier

Vad ska jag tänka på som utbytesstudent? 

Innan utbytet ---- Under utbytet ---- Efter utbytet

Snabbguide till utbytesstudier på tandhygienistprogrammet

 1. Du får information om utbytesstudier, ansökningsförfarande m.m. vid informationsmöten som sker dagtid under våren.
 2. Du ansöker elektroniskt om att bli nominerad till att söka plats vid ett visst partneruniversitet. Du kan rangordna flera i en prioriteringsordning. Alla studenter informeras via e-post när det är dags att söka.
 3. Den internationella kommittén SAMINK bereder rangordning och nominering och internationaliseringsansvarig fattar sedan ett beslut. 
 4. Så snart beslutet är fattat meddelas du via mail. Då får du en deadline att tacka ja/nej till platsen. 
 5. Om du tackar ja ska du ansöka till "ditt" partneruniversitet. Det är viktigt att du stämmer av med internationaliseringsansvarig om vilka kurser som är lämpliga för dig att söka och läsa under ditt utbyte.
 6. Partneruniversitetet antar eller avslår din kursansökan. Det är alltid partneruniversitetet som bestämmer om du blir antagen eller inte.
 7. När du kommer hem från ditt utbyte behöver du ansöka om att få tillgodoräkna dig dina utbytesstudier mot delar av tandhygienistprogrammet. Om du har följt den överenskomna studieplanen och har intyg med dig hem på de kurser du följt vid partneruniversitetet, så kommer din ansökan att beviljas. Ansökningsblankett och information om tillgodoräknande.

Andra internationaliseringsaktiviteter på programmet

Förutom utbytesstudier, ingår det internationella/multikulturella perspektiv i flera kurser. T.ex. i Samhälls- och beteendevetenskap 2 på termin 4 utvecklas studenternas kunskaper om och färdigheter i att planera, utforma och genomföra undervisningsinsatser om oral hälsa och göra undervisningsmaterial om oral hälsa för olika grupper i samhället, samt att reflektera kring det mångkulturella perspektivet och lika villkor inom tandvården.  

SAMINK - Internationella kommittén

SAMINK arbetar med programmet internationalisering, internationellt lärar- och studentutbyte och kvalitetssäkring av det internationella lärar- och studentutbytet. SAMINK bereder frågor rörande internationalisering inför beslut i Utbildningsnämnden. Ledamöter är lärare och studenter som med hjälp av studievägledare och handläggare arbetar för att skapa studieplatser utomlands. 

I SAMINK finns en internationaliseringsansvarig för tandhygienistprogrammet, Annsofi Johannsen, som fattar beslut avseende prioritering och godkännande av studenter till internationella studentutbyten, samt om samarbetsavtal.

Ordförande

Nagihan Bostanci (även internationaliseringsansvarig tandläkarprogrammet)

Lärarrepresentanter

 • Annsofi Johannsen (Internationaliseringsansvarig/programdirektor, tandhygienistprogrammet/påbyggnadsutbildningen) 
 • Nikolaos Christidis (programdirektor, tandläkarprogrammet)
 • Nadia Welander (tandläkarprogrammet)
 • Carl-Gustav Svensson (tandläkarprogrammet)
 • Mae Suliman (tandläkarprogrammet)
 • Jonas Erdenborg (tandhygienistprogrammet)

Studentrepresentanter

 • Saba Garousi (tandhygienistprogrammet)
 • Diana Naziri (tandläkarprogrammet)

Övriga

 • Giulia Grillo Mikrut, internationell studenthandläggare, Avd f utbildning och forskarutbildningsstöd
 • Emma Hägg, Internationell koordinator, internationella kansliet
 • Paula Karlsson, programhandläggare

Kontakt

Internationell handläggare

Är du som student intresserad av att åka på utbytesstudier kontakta tandhygienistprogrammets internationella handläggare Giulia Grillo Mikrut för mer information.

Profile image

Giulia Grillo Mikrut

Internationell handläggare
+46852486790
+46702011526

Internationaliseringsansvarig

Programdirektor Karin Garming Legert är internationaliseringsansvarig för tandläkarprogrammet. 

Internationaliseringsansvarig

Annsofi Johannsen är internationaliseringsansvarig för tandhygienistprogrammet.

Profile image

Annsofi Johannsen

Internationaliseringsansvarig för tandhygienistprogrammet och programdirektör för tandhygienistprogrammet

Studierektor

Jonas Erdenborg är studierektor på tandhygienistprogrammet.

Jonas Erdenborg

Studierektor
GG
Innehållsgranskare:
Paula Karlsson
2023-11-17