För studenter på kursen Tema hälso- och sjukvård – Medicinska ämnen 1 kurskod 1FY030

Välkommen till kursen i Medicinska ämnen 1!
Denna kurs syftar till att lägga grunden för kunskaper om vanliga kliniska tillstånd inom ortopedi, neurologi, reumatologi, kirurgi, invärtesmedicin och gynekologi som ni kommer att se.

Kursplan

Registrering

Registrering för att behålla din plats och delta i kursen är obligatoriskt. Du registrerar dig själv i Ladok. Registreringsperioden är två veckor före kursstart och en vecka in i kursen. Mer information om webbregistrering.

Schema

Kontaktuppgifter

Profile image

Paul Ackermann

Kursansvarig

Lissette Luan Leiva

Anknuten till Forskning
PA
Innehållsgranskare:
Susanne Forsberg
2024-01-30