För studenter på kursen Tema professionell utveckling - Fysioterapeuten i yrkeslivet (3 hp) kurskod 1FY049

Syftet med kursen är att studenten får synliggöra egen utveckling till fysioterapeut och förbereda sig för kontinuerlig professionsutveckling och livslångt lärande i det kommande arbetslivet. Kursen bygger på innehållet från alla tidigare kurser i programmet och på insamlat material i studenternas portfolios.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: 20/5 upprop och kursstart sker på campus Flemingsberg.

Kursens pedagogik är fysisk undervisning på Campus blandad med digital undervisning och eget arbete. Upprop och kursstart med genomgång av portfolio-guiden sker på Campus den 20/5. Under v. 21 arbetar du på egen hand med din portfolio, som ska skickas in senast den 27/5. Examinationsseminarier är den 1/6 . Kursen innehåller även obligatoriska seminarier/workshops på Campus den 31/1 och 2/6.

Tider och detaljer om specifikt innehåll respektive dag kommer du att hitta via lärplattformen Canvas cirka två veckor före kursstart.

Schema

Schema VT22.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ges i ny form från och med VT22 och har därför ännu inte utvärderats.

Kontaktuppgifter

Ing-Mari Dohrn

Kursansvarig och examinator

Kathrin Dellblad

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.