För studenter på kursen Tema professionell utveckling - Fysioterapeuten i yrkeslivet (3 hp) kurskod 1FY049

Syftet med kursen är att studenten får synliggöra egen utveckling till fysioterapeut och förbereda sig för kontinuerlig professionsutveckling och livslångt lärande i det kommande arbetslivet. Kursen bygger på innehållet från alla tidigare kurser i programmet och på insamlat material i studenternas portfolios.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT23: Måndagen den 22 maj 2023. Obligatoriskt  upprop och seminarium kl. 09:00 i sal S104, Campus Flemingsberg, Alfred Nobels Allé 23.

Kursens pedagogik är fysisk undervisning på Campus blandad med digital undervisning och eget arbete. 

Tider och detaljer om specifikt innehåll respektive dag kommer du att hitta via lärplattformen Canvas cirka två veckor före kursstart.

Schema

Schema VT23.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Ing-Mari Dohrn

Kursansvarig och examinator

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

ID
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2023-05-08