För studenter på kursen Tema vetenskapligt arbete - Examensarbete i fysioterapi (15 hp) kurskod 1FY048

I kursen ska studenten självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete och genom detta utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt stimuleras till fördjupning inom huvudområdet fysioterapi som forskningsområde. Kursens huvudsakliga innehåll är att utifrån en tidigare utformad projektplan genomföra och presentera ett avgränsat vetenskapligt arbete inom huvudområdet fysioterapi. Vid kursens examination bedöms även förmåga att kritiskt granska och diskutera andras examensarbeten.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT23: Måndag 28 augusti 2023 kl. 08:00-12:00. Obligatoriskt upprop och gemensam kursstart via Zoom tillsammans med kurs 1FY047 och 1FY041. Zoomlänk: https://ki-se.zoom.us/j/67866457500

 

Torsdag 31 augusti kl. 10:00-15:00 föreläsning (fm sal S104) och Workshop (em sal S104) i akademiskt skrivande med Karl Gudmundsson Qureshi, Språkverkstaden, Alfred Nobels allé 23, Campus Flemingsberg.
Missa inte detta kurspaket från Språkverkstaden!

 

Schema

Schema för HT23 publiceras ca två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Marie Kierkegaard

Kursansvarig och examinator

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Du får automatiskt tillgång till kursen i Canvas då du registrerar dig till kursen i Ladok.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.