För studenter på kursen Tema vetenskapligt arbete - Examensarbete i fysioterapi (15 hp) kurskod 1FY048

I kursen ska studenten självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete och genom detta utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt stimuleras till fördjupning inom huvudområdet fysioterapi som forskningsområde. Kursens huvudsakliga innehåll är att utifrån en tidigare utformad projektplan genomföra och presentera ett avgränsat vetenskapligt arbete inom huvudområdet fysioterapi. Vid kursens examination bedöms även förmåga att kritiskt granska och diskutera andras examensarbeten.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart VT23: Måndag 16 januari kl. 9:00 -12:00. Obligatoriskt upprop och gemensam kursstart via Zoom med kurs 1FY047 och 1FY041.
Zoom länk: https://ki-se.zoom.us/j/64670853473 

 

Torsdag 19 januari 10:00-15:00 föreläsning (fm) och workshop (em) i akademiskt skrivande, Karl Gudmundsson Qureshi, Språkverkstaden, Campus Flemingsberg. Missa inte detta kurspaket från Språkverkstaden!

 

Covid-19

Information till studenter om undervisning med anledning av covid-19.

Schema

Schema för VT23.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Marie Kierkegaard

Kursansvarig och examinator

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.