För studenter på kursen Tema vetenskapligt arbete - Examensarbete i fysioterapi (15 hp) kurskod 1FY048

I kursen ska studenten självständigt genomföra ett vetenskapligt arbete och genom detta utveckla ett vetenskapligt och kritiskt förhållningssätt samt stimuleras till fördjupning inom huvudområdet fysioterapi som forskningsområde. Kursens huvudsakliga innehåll är att utifrån en tidigare utformad projektplan genomföra och presentera ett avgränsat vetenskapligt arbete inom huvudområdet fysioterapi. Vid kursens examination bedöms även förmåga att kritiskt granska och diskutera andras examensarbeten.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart: Måndag 17 januari kl. 8:30, obligatoriskt upprop via Zoom: https://ki-se.zoom.us/j/61768971101

Språkverkstadens sista kurspaket via ZOOM måndag 17/1 2022 med Karl Gudmundsson Qureshi:

Schema

Schema för VT22.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Kursen ges i ny form från och med VT22 och har därför inte tidigare utvärderats.

Kontaktuppgifter

Marie Kierkegaard

Kursansvarig och examinator

Kathrin Dellblad

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.