För studenter på kursen Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik, projektplan (3 hp) kurskod 1FY046

Målet med kursen är att du utvecklar fördjupade kunskaper inom vetenskapsmetodik och forskningsprocessen så att du kan identifiera och formulera en avgränsad forskningsfråga inom huvudområdet fysioterapi samt utforma en projektplan (PM) för ett kommande examensarbetet. Arbete sker parvis och ni kommer tillhöra en handledningsgrupp bestående av din handledare och de studenter som ingår i gruppen.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT24: Torsdagen den 28 november 2024. Mer information kommer närmare kursstart.

Då arbetet med PM, och det i nästa termin påföljande examensarbetet sker i par, är det bra om du redan innan kursen har hittat en kurskamrat att arbeta tillsammans med.

Kursens pedagogik är undervisning i form av föreläsningar, självstudier, studieuppgifter, möten med handledare samt seminarier.

Om kursen

Kursen genomförs med heltidsstudier. Mer information om kursens innehåll och upplägg kommer du att du att hitta på lärplattformen Canvas cirka två veckor före kursstart. Vid första kursträffen ges information om kurssidan på Canvas, kursens mål, utformning och arbetssätt. Kursen examineras genom muntlig och skriftlig presentation och diskussion av egen projektplan, samt muntlig diskussion av andra studenters projektplaner.

Schema

Schema HT24 publiceras senast två veckor innan kursstart.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

 

 

Senast genomförda kursanalys

Kontaktuppgifter

Profile image

Helena Sandström

Utbildningsadministratör
Profile image

Päivi Vejby

Studievägledare
+46852488059

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. 

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MK
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2024-05-13