För studenter på kursen Tema vetenskapligt arbete - Vetenskapsmetodik, projektplan (3 hp) kurskod 1FY046

Målet med kursen är att du utvecklar fördjupade kunskaper inom vetenskapsmetodik och forskningsprocessen så att du kan identifiera och formulera en avgränsad forskningsfråga inom huvudområdet fysioterapi samt utforma en projektplan (PM) för ett kommande examensarbetet. Arbete sker parvis och ni kommer tillhöra en handledningsgrupp bestående av din handledare och de studenter som ingår i gruppen.

Kursplan

Inför kursstart

Kursstart HT23: Torsdagen 23 november 2023. Obligatoriskt upprop och kursstart kl. 09:00-11:00 i sal S104, Alfred Nobels Allé 23, Campus Flemingsberg.

Då arbetet med PM, och det i nästa termin påföljande examensarbetet sker i par, är det bra om du redan innan kursen har hittat en kurskamrat att arbeta tillsammans med.

Kursens pedagogik är undervisning i form av föreläsningar, självstudier, studieuppgifter, möten med handledare samt seminarier.

Om kursen

Kursen genomförs med heltidsstudier. Mer information om kursens innehåll och upplägg kommer du att du att hitta på lärplattformen Canvas cirka två veckor före kursstart. Vid första kursträffen ges information om kurssidan på Canvas, kursens mål, utformning och arbetssätt. Kursen examineras genom muntlig och skriftlig presentation och diskussion av egen projektplan, samt muntlig diskussion av andra studenters projektplaner.

Schema

Schema HT23.

Schemat kan komma att ändras eller kompletteras under kursens gång.

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Senast genomförda kursanalys.

Kontaktuppgifter

Emma Swärdh

Examinator
0733-144783

Helena Sandström

Utbildningsadministratör

Päivi Vejby

Studievägledare
08-524 880 59

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och kurskamrater. Cirka två veckor före kursstart kommer du få en inbjudan via e-post. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

MK
Innehållsgranskare:
Helena Sandström
2023-09-05