För studenter på kursen Terapiplanering 1 (1,5 hp) kurskod 2TL069

Kursen fokuserar på hur en terapiplan upprättas och tillämpas på specifika patientfall.

Kursplan

Välkommen!

För att delta på kursen och få tillgång till kursmaterialet på kurswebben i Canvas måste du som student först registrera dig på kursen i Ladok. Registreringsperioden är öppen sju dagar före kursstart samt ytterligare två dagar efter att kursen har börjat. Mer information om webbregistrering.

Schema

Översiktsschema för terminen publiceras på programwebben senast 2 veckor innan terminsstart. Eventuellt detaljschema för kursen publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Kontaktuppgifter

Daniela Vidojevic

Examinator, Kursansvarig
Prevention & sjukdomsbehandling
OV Universitetstandvården

Anna Maria Nordvall

Utbildningsadministratör