För dig som är student på Specialist­sjuksköterske­programmen Valbara kurser

Här hittar du information om Specialistsjuksköterskeprogrammens valbara kurser.

Viktiga datum 

9 november  Anmälan på antagning.se öppnas 

20 november  Sista dag att anmäla sig till valbar kurs

Ca 7 december  Antagningsbesked publiceras på mina sidor på antagning.se

18 januari Termins- och kursstart.

Din anmälan

I din anmälan ska du anmäla dig till så många kurser som du kan (och till minst två kurser). Tänk på att prioritera kurserna enligt dina önskemål, den kurs som du helst vill bli antagen till ska du prioritera högst upp i din anmälan. Antalet platser per kurs är begränsat. Det är mycket viktigt att du anmäler dig till fulla antalet kurser eftersom det inte är säkert att du antas till något av dina högst prioriterade alternativ.

Alla ska ansöka om valbar kurs, du ska ansöka även om du planerar att ansöka om tillgodoräknande av valbar kurs 7,5 hp. Har du redan fått besked om beviljat tillgodoräknande behöver du inte ansöka om valbar kurs.

Det är viktigt att du anmäler dig till valbar kurs inom ansökningstiden. Sen anmälan kommer att behandlas efter att platserna har fördelats till de som anmält sig i rätt tid.

Samtliga studenter ska anmäla sig via antagning.se.

På antagning.se ska du logga in med dina KI-uppgifter. Det finns två länkar i inloggningsrutan – ”Är du redan student” - står det där du ska logga in. Sök fram Karolinska Institutet innan du söker kursen.

Byte av prioritering av kurser i din anmälan

Fram till sista anmälningsdag kan du själv via ”Mina sidor” på antagning.se ändra dina val i din anmälan. När sista anmälningsdag har passerat så ligger vald prioritetsordning fast.

Det är inte tillåtet att byta kurs efter urval.

Meriter

Du behöver inte bifoga några meriter till din anmälan. Dina behörighetsgivande meriter hämtas från KI:s studiedokumentationssystem.

Urval

Om det finns fler sökande än platser på en kurs så sker urval. Urvalet till valbara kurser på specialistsjuksköterskeprogrammen sker genom lottning.

Antagningsbesked

Ditt antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras ca 7 december på ”Mina sidor” på antagning.se. Du kan bara bli antagen till en kurs. Om du blir antagen till en högre prioriterad kurs så stryks du automatiskt från alla lägre prioriterade kurser i din anmälan.

Du kan bevaka din anmälan på ”Mina sidor”, men under hela antagningsperioden kommer dina valda kursalternativ att ha status ”Handläggning pågår”. Resultatet ser du först när urvalsresultatet publiceras.

Återbud efter antagningsbesked

Om du blivit antagen till en kurs och det uppstår en situation (t.ex. beviljat studieuppehåll den terminen som kursen ges) som gör att du inte vill ta din plats i anspråk så ska du kontakta utbildningshandläggare anna.malmborg@ki.se

Om det är för få sökande kan kursen komma att ställas in. Då kommer du att få plats på något av dina andra kursval.

Sekretessmarkerade personuppgifter

Har du behov av sekretessmarkering i Ladok som uppstått efter det att du antagits till utbildningen alternativt som du inte meddelade antagning.se vid ansökningstillfället? Kontakta då Mikaela Jansson på Avdelningen för utbildnings- och forskarutbildningsstöd/enh. för Utbildningsadministrativa system på Mikaela.Jansson@ki.se

Tillgodoräknande

Det finns tyvärr ingen möjlighet för förhandsbesked om vilka kurser som kan tillgodoräknas. Ansökan om tillgodoräknande av valbara kurser bör lämnas in snarast. 

Om du lämnar in ansökan ska du även göra en anmälan om valbara kurser på antagning.se. enligt informationen ovan. Om kursen startar innan du fått beslut om tillgodoräknande ska du påbörja den valbara kursen i väntan på beslut. Om du väljer att inte göra en anmälan till valbar kurs, eller att inte påbörja kursen i väntan på beslut och får avslag, kan du inte räkna med att få en kursplats eller att få påbörja kursen efter kursstart utan måste vänta till nästa kurstillfälle.

Här finns information om att ansöka om tillgodoräknande och ansökningsblankett för detta.

Du har inte rätt att både läsa valbar kurs och få en kurs tillgodoräknad. Om din ansökan om tillgodoräknande blir beviljad innan sista anmälningsdag så ska du själv radera din anmälan från antagning.se. Blir din ansökan beviljad efter kursstart ska du meddela detta till kursansvarig och utbildningshandläggare  via e-post

 

Den valbara kursen inom specialistsjuksköterskeprogrammen syftar till en fördjupning och en breddning av utbildningen kopplat till programmets mål. Den valbara kursen kan vara en ämnesspecifik omvårdnadskurs utifrån studenternas intresseområde.

Alla specialistsjuksköterskeprogram innehåller inte valbara kurser. För att se hur det ser ut på ditt utbildningsprogram kan du läsa under programöversikter eller i utbildningsplanen. Kursernas innehåll, kursdagar och kontaktpersoner finns samlat i dokument som du hittar längre ner på sidan.

Kursutbud våren 2021

2SP033 Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad

Anmälningskod: SPE33 

Barnhälsovård med inriktning mot pediatrisk och familjecentrerad omvårdnad

2XX027 Ledarskap för vårdens utveckling

Anmälningskod: VP027  

Ledarskap för vårdens utveckling

2SP048 Omvårdnad och behandling av personer med sår

Anmälningskod: SPE48 

Omvårdnad och behandling av personer med sår

2SP034 Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akut sjukvård

Anmälningskod: SPE34  

Pediatrisk omvårdnad med inriktning mot akuts sjukvård 

2XX159 Palliativ vård

Anmälningskod VP159 

Palliativ vård

2SP035 Bedömning och handläggning av komplexa omvårdnadssituationer i kirurgisk vård

Anmälningskod SPE35 

Bedömning och handläggning av komplexa omvårdnadssituationer i kirurgisk vård

Det finns möjlighet att läsa en kurs vid ett annat lärosäte, denna kan man sedan tillgodoräkna sig inom Specialistsjuksköterskeprogrammen vid Karolinska Institutet. Exempel på en kurs som stämmer väl överens med utbildningsplanen är kursen Implementation Science in health and social services som ges vid Western Norway University of Applied Sciences. Denna kurs ges  online de första tio veckorna 2021.

Mer info om denna kurs finns här.

Antagningsguide