För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod (3 hp) kurskod 2TL050

Vetenskaplig teori och metod ger en introduktion till vetenskaplig metod och grunden för vetenskaplig kunskap. Under kursen identifierar vi och söker relevant litteratur och information. Genom att också kritiskt bedöma kvaliteten på vetenskapliga artiklar bygger vi en grund för kritiskt tänkande.

Kursplan

Välkommen!

This course is in both Swedish and English and starts Monday 4th September 2023. The course will be held in real life and online.

The course is made up of lectures, workshops, and seminars, with mandatory participation for some sessions. Information on the specific sessions can be found on Canvas.

The examination is made up of both a group oral examination and a home written exam. The oral examination is held online.

Information on this page and on Canvas may change so please check them regularly.

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du som student kursregistrera dig. Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är från och med 7 dagar före kursstart samt ytterligare två dagar efter kursstarten. Därefter stängs möjligheten för dig som student att själv kursregistrera sig. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema och tentamensschema publiceras på Tandläkarprogrammets programöversikt senast 2 veckor innan terminsstart.

Detaljschema publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Skriftlig examination i skrivsal

  • För att delta i den skriftliga examinationen inom kursen måste du anmäla dig till examinationen i Ladok senast 10 kalenderdagar innan dagen för tentamen.
  • Anmälningsperioden är totalt 7 dagar. Anmälan öppnar 16 dagar innan tentamenstillfället.
  • Du måste vara registrerad eller omregistrerad på aktuellt kurstillfälle för att kunna anmäla dig till tentamen. Om du behöver registrera dig måste du kontakta din utbildningsadministratör.
  • Om du inte anmält dig i tid måste du kontakta din utbildningsadministratör, du kan ges möjlighet att skriva tentamen om du har en korrekt registrering eller om det finns förutsättningar att ordna med registrering på kurs, och det finns plats i skrivsalen. Observera att du inte är garanterad att få delta i examinationen om du inte har anmält tid i tid.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Apply for Tillgodoräknande

If you have done a similar course before and would like to apply for Tillgodoräknande for a part or all of the course. Please note that you must submit your application in very good time, the processing may take 8 weeks before a decision. Information can be found here https://utbildning.ki.se/student/studieinformation-och-regler-tandlakarprogrammet

Please note that the application must be complete before processing can begin. Send your application by e-mail or post with all the necessary documents to our course administrator (see further below).

 

Pedagogical support for examinations

If you require alternative support during the examinations, information and guidelines can be found here: https://utbildning.ki.se/student/studieinformation-och-regler-tandlakarprogrammet

Please note any applications must be submitted to the course administrator no less than 2 weeks before the examination date.

 

Information to students registered on the course occasion HT22.

Contact the studievägledare for information about registering on this year’s course.

Contact the course administrator to request access to the course on Canvas.

If you completed the compulsory components last year, then you do not need to attend this year. However, if you think they would help you study, then you are welcome to attend to the seminars online. (Zoom)

 

Examination dates:

Oral examinations: Friday 15th September

Written exam submission: Friday 15th September

Kontaktuppgifter

Profile image

Rachael Sugars

Kursansvarig
Profile image

Johanna Andresen

Utbildningsadministratör

Helen Lindkvist-Katz

Studievägledare
RS
Innehållsgranskare:
Katy Earle Salmela
2023-12-13