För studenter på kursen Vetenskaplig teori och metod (3 hp) kurskod 2TL050

Vetenskaplig teori och metod ger en introduktion till vetenskaplig metod och grunden för vetenskaplig kunskap. Under kursen identifierar vi och söker relevant litteratur och information. Genom att också kritiskt bedöma kvaliteten på vetenskapliga artiklar bygger vi en grund för kritiskt tänkande.

Kursplan

Välkommen!

This course is in both Swedish and English and starts Monday 6th September 2021. The course will be held online.

The course is made up of live zoom lectures, workshops and seminars. Workshops and seminars will be online via Zoom and are compulsory. 

The examination is made up of both a group oral examination and a home written exam. Information will be provided in specific sessions and can be found on Canvas.

Information on this page and on Canvas may change due to Covid-19 so please check them regularly.

Registrera dig

För att behålla din plats och delta i kursen måste du registrera dig! Det gör du själv i Ladok. Registreringsperioden är 7 dagar före kursstart samt ytterligare två dagar. Därefter stängs möjligheten för studenter att själva kunna kursregistrera sig. Mer information om webbregistrering

Schema

Översiktsschema publiceras på Tandläkarprogrammets programöversikt.

Detaljschema publiceras på den lösenordsskyddade kurswebben i Canvas.

Kursvärdering och kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Här publiceras kursanalys baserad på kursvärderingens resultat tillsammans med resultatet från kursvärderingen (utan fritextsvar) senast en månad efter kursens slut.

Kontakta kursansvarig för mer information om kursvärdering och kursanalys för denna kurs.

Apply for Tillgodoräknande

If you have done a similar course before and would like to apply for Tillgodoräknande for a part or all of the course. Please note that you must submit your application in very good time, the processing may take 8 weeks before a decision. Information can be found here https://utbildning.ki.se/student/studieinformation-och-regler-tandlakarprogrammet

Please note that the application must be complete before processing can begin. Send your application by post with all the necessary documents to our course administrator:

Anna-Maria Nordvall

Karolinska Institutet, Department of Dental Medicine

Box 4064, 141 04 Huddinge
 

Pedagogical support for examinations

If you require alternative support during the examinations, information and guidelines can be found here: https://utbildning.ki.se/student/studieinformation-och-regler-tandlakarprogrammet

Please note any applications must be submitted to the course administrator, Anna-Maria Nordvall no less than 2 weeks before the examination date.

 

Information to students registered on the course occasion HT19.

Contact the studievägledare for information about registering on this year’s course.

Contact the course administrator Anna-Maria Nordvall to request access to the course on Canvas.

If you completed the compulsory components last year, then you do not need to attend this year. However, if you think they would help you study, then you are welcome to attend to the seminars online. (Zoom)

 

Examamination dates:

Oral examinations: Thursday 16th September

Written exam submission: Friday 17th September

Kontaktuppgifter

Rachael Sugars

Kursansvarig

Anna-Maria Nordvall

Utbildningsadministratör