För dig som är student på Tandläkarprogrammet Programöversikt tandläkarprogrammet

Information om bl.a. programmets utbildningsplan, upplägg och kurser, och översiktsschema.

Nedan finns en lista på de kurser som ges på utbildningen, om du klickar på kursnamnet länkas du till de öppna kurswebbarna. Där finns övergripande information om kurserna och kontaktinformation till kursansvarig lärare/examinator.  

Du kan också söka fram kursplaner i KI:s kursplanearkiv.

lärplattformen Canvas finns kursrum med information, eventuella detaljscheman, presentationer från föreläsningar osv. Det är endast studenter på de aktuella kurserna som kan se dem i Canvas.

Programmets kurser utbildningsplan 2TL19

För studenter som påbörjat studierna H19 eller senare. 

Utbildningsplan 2TL19

Termin 1

Odontologisk introduktion, 1,5 hp, 2TL048 
Professionell utveckling 1 - studenten, 5 hp,  2TL049
Vetenskaplig teori och metod, 3 hp, 2TL050
Oral biomedicin 1, 11,5 hp 2TL051
Organsystemens struktur och funktion 26,5 hp (moment 1), 2TL052       

Termin 2

Organsystemens struktur och funktion 26,5 hp (moment 2-4), 2TL052
Oral biomedicin 2, 7,5 hp, 2TL053
Farmakologi, 5 hp, 2TL054   

Termin 3

Professionell utveckling 2 - patienten, 4,5 hp, 2TL055
Allmän patologi, 3,5 hp, 2TL056
Allmänmedicin, 6 hp, 2TL057
Den friska och sjuka munhålan, 3 hp, 2TL058
Tandvårdens etik, 1,5 hp, 2TL059
Administrativ klinik, 1,5 hp, 2TL060
Odontologisk radiologi 1, 4 hp, 2TL061
Mikrobiell patogenes 1, 6 hp, 2TL062

Termin 4

Orofacial medicin 1, 3 hp, 2TL063
Kariologi 1, 10,5 hp, 2TL064
Dentala biomaterial och toxikologi 1, 1,5 hp, 2TL065
Parodontologi 1, 6 hp, 2TL066
Lokalanestesi, 1,5 hp, 2TL067
Odontologisk radiologi 2, 3 hp, 2TL068
Terapiplanering 1, 1,5 hp, 2TL069
Global oral hälsa, 3 hp, 2TL070

Termin 5 

Professionell utveckling 3 - teamet, 3 hp, 2TL071
Endodonti 1, 5 hp, 2TL072
Orofacial smärta 1, 1,5 hp, 2TL073
Protetik 1, 6 hp, 2TL074
Dentala biomaterial och toxikologi 2, 2 hp, 2TL075
Kariologi 2, 3 hp, 2TL076
Parodontologi 2, 5 hp, 2TL077
Klinisk farmakologi, 3 hp, 2TL078 
Käkkirurgi 1, 1,5 hp av 3 hp, 2TL079 (kursen fortsätter termin 6)

Termin 6

Kursplanerna för termin 6 fastställs under HT21

Endodonti 2, 3 hp, 2TL080
Protetik 2, 6 hp, 2TL081
Orofacial smärta 2, 3 hp, 2TL082
Orofacial medicin 2, 3 hp, 2TL083
Parodontologi 3, 4 hp, 2TL084
Kariologi 3, 1,5 hp, 2TL085
Dentala biomaterial och toxikologi 3, 1,5 hp, 2TL086
Terapiplanering 2, 1,5 hp, 2TL087 

För övriga terminer se kurserna/studieplanen i utbildningsplanen. Kursplaner för kommande terminer tas fram/beslutas om ett halvår i förväg. 

Programmets kurser utbildningsplan 2TL13

För studenter som påbörjat studierna H18 eller tidigare. 

Utbildningsplan 2TL13

Som en följd av den nya utbildningsplanen kommer kurserna på den tidigare utbildningsplanen (2TL13) successivt att läggas ner över tid. Övergångsregler finns att läsa om i respektive kursplan under rubriken Övergångsbestämmelser. För studenter som i nuvarande utbildningsplan 2TL13 har oavslutade kurser, kommer tre examinationstillfällen erbjudas upp till ett år efter att kursen getts för sista gången. Datum för examinationer kommer att publiceras av kursgivande institution.

Restexaminationer och övergångsbestämmelser

Termin 1 (kurserna gavs för sista gången H18 och är nedlagda)

Att utvecklas till tandläkare 1 (7,5hp), 2TL000 
Cell- och molekylärbiologi (7,5hp), 2TL006
Människokroppens kemi (7,5hp), 2TL007 
Odontologisk introduktion (6hp), 2TL004
Vetenskaplig introduktion (3hp), 2TL003

Termin 2 (kurserna gavs för sista gången V19 och är nedlagda)

Att utvecklas till tandläkare 1 (7,5hp), 2TL000 (fortsätter från föregående termin)
Oral radiologi 1 (1,5hp), 2TL012 
Organsystemens struktur och funktion (27hp), 2TL032

Termin 3 (kurserna gavs för sista gången H19 och är nedlagda)

Allmänmedicin (6hp), 2TL010
Allmän patologi (3,5hp), 2TL009
Farmakologi (5hp), 2TL005
Klinisk odontologi 1 (24,5hp), 2TL001
Mikrobiell patogenes (6hp), 2TL008          
Oral patologi och histologi (7,5hp), 2TL002 (moment 1, 4,5hp)

Termin 4 (kurserna gavs för sista gången V20)  

Att utvecklas till tandläkare 2 (1,5hp), 2TL047 (ges av inst. LIME)
Klinisk odontologi 1 (24,5hp), 2TL001 (fortsätter från föregående termin)
Oral patologi och histologi (7,5hp), 2TL002 (fortsätter från föregående termin, moment 2, 3hp)
Oral radiologi 2 (6hp), 2TL013

Termin 5 (kurserna gavs för sista gången H20)

Att utvecklas till tandläkare-teamsamarbete (1,5hp), 2TL015
Klinisk odontologi 2 (21hp), 2TL016

Valbara kurser termin 5 HT20:  

Ledarskap i den lilla vårdenheten (7,5hp), 2TL031
Rättsodontologi - odontologi i rättsväsendets tjänst (7,5h), 2TL024
Studentvalt enskilt projektarbete (7,5hp), 2TL021
Global Hälsa (7,5hp), 2XX066 

Termin 6 (kurserna gavs för sista gången V21)

Att utvecklas till tandläkare 3 (3hp), 2TL017
Examensarbete i odontologi (30hp), 2TL043 
Klinisk odontologi 3 (24,0hp), 2TL018

Termin 7 (kurserna ges för sista gången H21)

Att utvecklas till tandläkare 4 (3hp), 2TL026 
Barn- och ungdomstandvård (22,5hp), 2TL028 
Examensarbete i odontologi (30hp), 2TL043  (fortsätter från föregående termin)
Klinisk odontologi 4 (10,5hp), 2TL029 
Toxikologi, reaktioner på dentala biomaterial (1,5hp), 2TL027

Termin 8 (kurserna ges för sista gången V22)

Att utvecklas till tandläkare 4 (3hp), 2TL026   (fortsätter från föregående termin)
Barn- och ungdomstandvård (22,5hp), 2TL028   (fortsätter från föregående termin)
Examensarbete i odontologi (30hp), 2TL043  (fortsätter från föregående termin)
Klinisk odontologi 5 (10,5 hp), 2TL030

Termin 9 (kurserna ges för sista gången H22)

Examensarbete (30 hp) 2TL043  (fortsätter från föregående termin)
Gerodonti (4,5hp), 2TL037  
Käkkirurgi (4,5hp), 2TL036  
Klinisk farmakologi (3hp), 2TL033 
Klinisk odontologi 6 (11,5hp), 2TL034 
Oral radiologi 3 (3,0hp), 2TL035

Termin 10 (kurserna ges för sista gången V23)

Att utvecklas till tandläkare 5 (3hp), 2TL041
Examensarbete (30 hp), 2TL043  (fortsätter från föregående termin)
Gerodonti (4,5hp), 2TL037 (fortsätter från föregående termin)
Käkkirurgi (4,5hp), 2TL036 (fortsätter från föregående termin)
Klinisk odontologi 7 (12,5hp), 2TL038 
Onkologi (1,5hp), 2TL039  
Öron/näsa/hals (1,5 hp), 2TL040  

Kurs-, års- och momentansvariga lärare

Kursveckoöversikt

Kursveckoöversikten visar hur kurserna och de ingående momenten löper under varje termin. Den publiceras senast fyra veckor innan terminsstart.  

Översiktsschema

Översiktsschemat ger dig en överblick av kurserna under terminen och de undervisningsaktiviteter som ingår. Det publiceras senast två veckor innan terminsstarten. 

HT21

Schemat i TimeEdit uppdateras automatiskt när förändringar görs. För övriga terminer där PDF-scheman används - kontrollera alltid här för senast gällande version. 

VT21

Detaljscheman finns i kursrummen i Canvas. Observera att du inte får tillgång till kursrummen förrän du har 1) registrerat dig på kursen i Ladok (kan göras tidigast en vecka innan kurser börjar) och 2) manuellt lagts till i kursrummet av utbildningsadministratören (vilket görs strax innan kursen startar).

Tentaschema

Schemat är översikt av de tentor som ges av Institutionen för odontologi. Detaljer om examinationer, och datum för tentor på kurser som ges av andra institutioner se respektive kursrum i Canvas. Obs, ingen föranmälan brukar krävas för tentor på programmet men du måste alltid vara registrerad i Ladok på aktuellt kurstillfälle för att kunna delta. Om du gått kursen tidigare måste du omregistrera dig på aktuellt kurstillfälle och om registreringsperioden passerats behöver du i så fall ta kontakt med studievägledare/utbildningsadministratör.

Observera att uppdateringar kan ske på kort varsel vad gäller ändringar av datum eller tid, så gå in och titta på tentamensschemat kontinuerligt inför varje examination.

Grupplistor

Grupplistor på T1-T2 meddelas av varje kursansvarig lärare. Grupplistor på T3 och högre terminer hanteras på utbildningskansliet och meddelas via mejl av utbildningsadministratör. Pga. tillträdeskrav till kurser på högre termin så kan inte grupplistorna skickas ut förrän i samband med terminsstarten.

Terminstider

Terminstider för KI:s utbildningar på grund- och avancerad nivå.

Obs! Nyantagna studenter på tandläkarprogrammet (termin 1) HT21 påbörjar terminen 2021-08-23, dvs en vecka tidigare än andra program.

Viktiga datum