Studentkårer på KI

Studentkårerna arbetar för att utbildningarna ska vara så bra som möjligt för dig som student. Att engagera sig i kåren är också ett utmärkt sätt att träffa nya vänner och se till att din tid på KI handlar om mer än bara studier.

student life at KI

KI:s två studentkårer

På KI finns det två kårer: Odontologiska föreningen (OF) som är kåren för studenter på tandläkar- och tandhygienistprogrammet och Medicinska föreningen (MF) som är för alla studenter på övriga program. Som medlem i OF eller MF har du alla möjligheter att lära känna nya människor. Gå på anordnade temafester, spex och kulturevent eller varför inte engagera dig i idrottsaktiviteter såsom yoga, fotboll och skidresor? Vi är säkra på att du kommer hitta något som passar dig! 

Introduktionsaktiviteter för nya studenter

I början av terminen arrangerar kåren introduktionsaktiviteter för nyantagna studenter och ser till att du känner dig väl omhändertagen. Under terminerna erbjuder de allt ifrån idrottsaktiviteter, kulturarrangemang, körer, baler, sittningar och orkestrar till spex och kontakter med näringslivet och framgångsrika forskargrupper. Håll dig uppdaterad om kårernas aktiviteter på deras sociala medier: 

MF:s Facebooksida 

MF:s Instagram 

OF:s Facebooksida

OF:s Instagram

Studentrepresentanter

Dessutom utser kåren studentrepresentanter till ceremonier vid akademiska högtider och Nobelfesten. Kanske blir det du som bär fanan nedför trappan i Blå hallen nästa gång?

KI:s studentkårer

Studentkommuni…
2022-12-15