Studieplatser

Här hittar du tips på studieplatser på campus Solna och campus Flemingsberg.

Campus Flemingsberg
Student, campus Flemingsberg
Student, campus Solna
student, campus Flemingsberg
Studenter campus Solna
Students campus Solna
Study place campus Flemingsberg
Study place campus Flemingsberg
group room campus Flemingsberg

Campus Solna

Berzeliuslaboratoriet

Berzelius väg, ingång 3, 7 eller 9

Här hittar du studieplatser på bottenplan samt våning 4 och 6. 

Universitetsbiblioteket i Solna, Berzelius väg 7 B, har studieplatser för både enskilda studier och grupprum.

Scheelelaboratoriet

Tomtebodavägen 6 

Här hittar du studieplatser på bottenplan och en trappa upp.

Hus 75

Retzius väg 13 A & B 

Här hittar du studieplatser på bottenplan. 

Widerströmska huset

Tomtebodavägen 18 A 

Här hittar du studieplatser på bottenplan och en trappa upp. 

Campus Flemingsberg 

Ana 8 

Alfred Nobels Allé 8

Här hittar du studieplatser och bokningsbara grupprum i bottenplan, plan 4, i den så kallade ”Staden” bakom restaurangen. Du hittar även studieplatser på Universitetsbiblioteket. En trappa upp, plan 5, finns studieplatser på två ställen, dels ovanför ”Staden”, dels i en lokal nära gaveln mot hus 10. Två trappor upp, plan 6, finns också några bokningsbara grupprum.

Ana 10

Alfred Nobels Allé 10

Här hittar du studieplatser i bottenplan. 

Ana 23 

Alfred Nobels Allé 23 

Här hittar du studieplatser på flera olika våningar i huset.  

Hur ser det ut på Campus Solna?

Campus Solna ligger i norra delen av Stockholm, precis intill Karolinska universitetssjukhuset Solna.

Hur ser det ut på Campus Flemingsberg?

Campus Flemingsberg ligger i södra delen av Stockholm, precis intill Karolinska Universitetssjukhuset Huddinge.