Vill du bli doktorand?

Så här går det till att bli doktorand vid KI

Om du vill bli doktorand vid KI söker du ett eller flera av de utannonserade doktorandprojekten. Frågor om doktorandplatsen kan ställas till kontaktpersonen i annonsen.

Det finns några grupper som finner andra vägar in i forskarutbildning, t.ex. om man får möjligheten att genomföra ett doktorandprojekt inom ramen för en annan tjänst (t.ex. som läkare på sjukhuset). Dessa projekt är undantagna från kravet på utannonsering. Läs mer om antagningsprocessen.

Den som har egen finansiering i form av ett externt stipendium kan antingen söka utannonserade doktorandprojekt eller söka kontakt direkt med en forskargrupp. Om stipendiet vunnits i konkurrens med andra kan doktorandprojektet vara undantaget från obligatoriet om annonsering. Notera att förändringar i högskoleförordningen innebär kraftiga begränsningar i möjligheten att finansiera forskarutbildning med externa stipendier från 1 juli 2018. Mer information om externa stipendier.

Oavsett ingång så har KI som mål att rekrytera de bästa doktoranderna. Det innebär att även om du har etablerat en egen kontakt med en forskargrupp så är det prefekten som beslutar om antagning till forskarutbildning.