Aktuella kurser inom patientsäkerhet

Här har vi listat våra kurser inom patientsäkerhet. Välkommen med din anmälan!

Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik 15 hp

Den här utbildningen utgår från aktuell säkerhetsforskning och anknyter både till hälso- och sjukvård och andra säkerhetskritiska branscher. MTO-perspektivet (Människa Teknik Organisation) är centralt i utbildningen. Målet är att deltagarna ska kunna integrera kunskap om teknik och organisation med att se människan som resurs.

Läs mer och anmäl dig här. 

Händelseanalys 3 hp

Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i händelseanalyser. Du kommer få kunskaper och färdigheter för att förstå betydelsen av händelseanalys i patientsäkerhetsarbete. Du kommer även lära dig hur en händelseanalys kan genomföras.

Läs mer och anmäl dig här. 

 

Riskanalys 3 hp

Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i riskanalyser. Du kommer bland annat lära dig initiera och planera arbetet för en riskanalys. Du kommer lära dig identifiera bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag.

Läs mer och anmäl dig här.