Aktuella kurser inom patientsäkerhet

Vi erbjuder ett brett utbud av kurser inom patientsäkerhet. Alla ger högskolepoäng och kurserna blir snabbt fulltecknade. Boka din plats på någon av dessa kurser idag!

Getty Images
Foto: Getty Images

Händelseanalys (3 hp)

Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i händelseanalyser. Du kommer få kunskaper och färdigheter för att förstå betydelsen av händelseanalys i patientsäkerhetsarbete. Du kommer även lära dig hur en händelseanalys kan genomföras.

Läs mer och anmäl dig till Händelsanalys.

Riskanalys (3 hp)

Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i riskanalyser. Du kommer bland annat lära dig initiera och planera arbetet för en riskanalys. Du kommer lära dig identifiera bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag.

Läs mer och anmäl dig till Riskanalys.

Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik (15 hp)

Den här utbildningen utgår från aktuell säkerhetsforskning och anknyter både till hälso- och sjukvård och andra säkerhetskritiska branscher. MTO-perspektivet (Människa Teknik Organisation) är centralt i utbildningen. Målet är att deltagarna ska kunna integrera kunskap om teknik och organisation med att se människan som resurs.

Läs mer och anmäl dig till Säkerhet i komplexa system.

 

Mer information och anmälan

I kurskatalogen nedan kan du söka efter den kurs du är intresserad av. De flesta av dessa kurser ges löpande. Om du är intresserad av en kurs som inte har en anmälan öppen är du varmt välkommen att kontakta: uppdragsutbildning@ki.se för att höra när anmälan öppnar till nästa omgång.

Michelle Azorbo
2023-11-22