Skip to main content

Aktuella kurser inom patientsäkerhet

Händelseanalys 3 hp

Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i händelseanalyser. Du kommer få kunskaper och färdigheter för att förstå betydelsen av händelseanalys i patientsäkerhetsarbete. Du kommer även lära dig hur en händelseanalys kan genomföras.

Läs mer och anmäl dig här. 

 

Riskanalys 3 hp

Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i riskanalyser. Du kommer bland annat lära dig initiera och planera arbetet för en riskanalys. Du kommer lära dig identifiera bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag

Läs mer och anmäl dig här.