Aktuella kurser inom patientsäkerhet

Här har vi listat våra kurser inom patientsäkerhet. De flesta av dessa kurser ges löpande. Om du är intresserad av en kurs som redan har startat är du varmt välkommen att kontakta uppdragsutbildning@ki.se för att höra när anmälan öppnar till nästa omgång.

Getty Images
Foto: Getty Images

Händelseanalys (3 hp)

Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i händelseanalyser. Du kommer få kunskaper och färdigheter för att förstå betydelsen av händelseanalys i patientsäkerhetsarbete. Du kommer även lära dig hur en händelseanalys kan genomföras.

Läs mer om Händelseanalys.

Riskanalys (3 hp)

Kursen vänder sig till personal inom vården som ska leda eller delta i riskanalyser. Du kommer bland annat lära dig initiera och planera arbetet för en riskanalys. Du kommer lära dig identifiera bakomliggande orsaker, barriärer och förbättringsförslag.

Läs mer om Riskanalys.

 

Säkerhet i komplexa system - patientsäkerhet i teori och praktik (15 hp)

Den här utbildningen utgår från aktuell säkerhetsforskning och anknyter både till hälso- och sjukvård och andra säkerhetskritiska branscher. MTO-perspektivet (Människa Teknik Organisation) är centralt i utbildningen. Målet är att deltagarna ska kunna integrera kunskap om teknik och organisation med att se människan som resurs.

Läs mer om Säkerhet i komplexa system.

Michelle Azorbo
2022-10-14