För studenter på kursen Omvårdnad inom intermediärvård (7,5 hp) kurskod 9QA333

Kursen syftar till att ge dig fördjupade kunskaper inom omvårdnad och medicinsk vetenskap med fokus på patienter med behov av intermediärvård. Kursen kommer att innehålla bedömning av komplexa sjukdomstillstånd, övervakning av patienter med hotande svikt, samt avancerad omvårdnad och behandling av patienter med akuta tillstånd som vårdas inom intermediärvård.

Kursplan

Om kursen HT24

Kursen är en uppdragsutbildning och ges på halvfart vecka 40-49. Kursen ges delvis som distansutbildning med sex digitala kursdagar och fyra fysiska träffar på Södersjukhuset. Kursen varvar teori med föreläsningar och seminarier via Zoom med färdighetsträning i till exempel noninvasiv ventilation och mobilisering. Lärare och föreläsare på kursen är specialistsjuksköterskor och läkare verksamma inom intermediärvård och andra specialiteter relevanta för kursen. Kursen startar med en fysisk träff på Södersjukhuset den 30/9. För vidare datum se preliminärt schema.

Kursvärdering

Kontaktuppgifter

Profile image

Eva Joelsson-Alm

Kursansvarig

Adj universitetslektor, Med dr – Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning. 

Profile image

Erik Pettersson

Handläggare
EJ
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-06-14