För studenter på kursen Omvårdnad vid öron-, näs- och halssjukdomar, 7,5 hp - Uppdrag kurskod 9H1035

Kursen syftar till att du ska fördjupa dina kunskaper i omvårdnad av patienter i behov av vård och behandling inom öron- näs- och halsspecialiteten. Kursen skall ge förutsättningar att utifrån ett omvårdnadsperspektiv driva kvalitets- och förbättringsprojekt. Här på kurswebben hittar du bland annat länk till schema, kontaktuppgifter och inloggning till Canvas.

Kursplan

Inför kursstart

Inför kursstart önskar vi att du som deltagare går in i Canvas och fyller i formuläret  Förväntningar på kursen. Detta använder vi kursledare som ett underlag inför kursen. Bekanta dig gärna med kursrummet i Canvas där du hittar mycket matnyttig information inför kursstart. Under modulen Schemaöversikt i Canvas hittar du alla viktiga datum för kursen. 

 

Registrering i Ladok

Som deltagare har du tillgång till ett särskilt studentgränssnitt i Ladok där du kan få en överblick över dina studier och utföra vissa uppgifter själv. Till exempel kan du själv skriva ut registrerings- och studieintyg samt ansöka om examen. 

Din utbildningsadministratör registrerar dig i ladok. Mer information om webbregistrering.

Vid frågor kring registrering i Ladok, vänligen kontakta utbildningsadministratör (se kontaktuppgift nedan).

Tillgång till kursrummet

Canvas. är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Utbildningsadministratören kommer att registrera alla deltagare på kursen.

Logga in i Canvas

Omexamination

Frågor gällande datum för restexamination och/eller kompletteringstillfällen besvaras av kursansvarig.

Litteratur och övriga läromedel

Litteraturöversikt hittar ni i kursplanen

Schema

Kommer två veckor innan kursstart 

Kursvärdering samt kursanalys

Kursvärderingen är en del av Karolinska Institutets kvalitetsledningssystem och genomförs enligt de riktlinjer som är fastställda av Kommittén för utbildning på grundnivå och avancerad nivå.

Senast genomförda kursvärdering.

Kursvärdering samt kursanalys

Kontaktuppgifter

Institutionen för neurobiologi, vårdvetenskap och samhälle (NVS)
Avdelningen för omvårdnad

Sofie Henecke

Kursansvarig

Anna Lundberg

Kursledare
Profile image

Caroline Erika Mattisson

Utbildningsadministratör
Profile image

Erik Pettersson

Projektadministratör

Canvas

Canvas är den lärplattform som används för alla kurser på KI. Här hittar du bland annat kursmaterial, inlämningsuppgifter och kan hålla kontakten med lärare och med studenter. Då kursen är webbaserad kommer all information och kommunikation ske via lärplattformen Canvas. Cirka en till två veckor före kursstart kommer du få en e-postinbjudan, till den mejladress du angivit hos antagning.se. Acceptera denna och du får tillgång till kursen inne i Canvas.

Bekanta dig med lärplattformen innan kursstart med Canvas studentguide.

AL
Innehållsgranskare:
2024-05-13