För studenter på kursen Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård (15 hp) kurskod 9S1009

Evidensbaserad omvårdnad och kvalitetsutveckling inom pediatrisk vård är en ny kurs som ges av Karolinska institutet. Kursen ger specialistutbildade sjuksköterskor inom den pediatriska vården en möjlighet till fördjupning inom pediatrisk omvårdnad och kunskaper i hur man ska leda och bedriva kvalitetsutveckling inom vården.

Kursplan

Om kursen

Du som deltagare kommer efter avslutad kurs få fördjupade kunskaper inom pediatrisk omvårdnad, från neonatalperioden till ungdomsåren. Du kommer att kunna bedriva och leda kvalitetsutveckling inom den pediatriska sjukvården.

Kursen är en uppdragsutbildning och ges på kvartsfart från hösten 2024. Vi träffas två dagar i månaden på Karolinska Institutet, Södersjukhuset.

Datum under hösten är 5/9, 6/9, 3/10, 4/10, 7/11, 8/11, 12/12, 13/12 och under våren 23/1, 24/1, 20/2, 21/2, 20/3, 21/3, 24/4, 25/4, 22/5 och 23/5.

Kontaktuppgifter

Profile image

Inger Kull

Kursansvarig
+46852480002

Adj universitetslektor, Med dr – Institutionen för Klinisk Neurovetenskap, Centrum för psykiatriforskning. 

Profile image

Erik Pettersson

Handläggare
IK
Innehållsgranskare:
Cecilia Bodén
2024-06-03