Antagning till kompletterande utbildning för barnmorskor

Kompletterande utbildning för barnmorskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz ges våren 2022 vid Karolinska Institutet. Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval.

Tidigarelagd anmälningsperiod inför vårterminen 2023

Anmälningsperioden inför vårterminen 2023 öppnar 15 augusti och stänger 15 september 2022. Du anmäler dig via antagning.se.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för barnmorskor med examen från land utanför EU/EES är:

  • avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om minst 3 år.
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Alternativt

  • avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning samt en avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om sammanlagt minst 3 år, varav barnmorskeutbildningen ska vara minst ett år.
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Viktig information till alla sökande angående C1 intyg: C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3.

Anmälan inför vårterminen 2022

Du kan anmäla dig på antagning.se mellan 15 september och 15 oktober 2021.

Senast den 18 oktober 2021 ska du även bifoga:

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för barnmorskor med med examen från land utanför EU/EES och Schweiz. Ifall du även söker till övriga utbildningar via Antagning.se eller UniversityAdmissions.se måste du följa dokumentationskraven på Antagning.se eller UniversityAdmissions.se.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 18 oktober 2021. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Urval

Ifall det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser, måste ett urval göras bland behöriga sökande.

Urval till utbildningen sker (vid behov) i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts med dokumentation beaktas i meritvärderingen.

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:

KUINT = Behörig, vidare till intervju.
KUSB = Behörig sökande, ej vidare till intervju.
PG = Platsgaranti.
ÖS = Övrig behörig sökande (behörig sökande som inte har deltagit i urvalet).
SA = Sen anmälan.

Tidsplan inför antagningen till vårterminen 2021

15 september

Webbanmälan öppnar på antagning.se

15 oktober

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

18 oktober

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

18 oktober

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

vecka 45

Eventuellt urval bland behöriga sökande påbörjas. Urvalet görs endast då det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser.

vecka 45

Kallelser till intervju skickas till den e-postadress som du har angett på ditt konto på antagning.se

vecka 47

Intervjuer görs 24 - 26 november.

10 december

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på antagning.se.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I Anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för barnmorskor vid Karolinska Institutet.

Information om utbildningen

programwebben hittar du viktig information för nyantagna såsom programöversikt och schema.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen vid Karolinska Institutet

För frågor om urval:
Sofia Alsing, sofia.alsing@ki.se.

För frågor om utbildningen:
Sofia Alsing, sofia.alsing@ki.se eller Studievägledningen vid KI.

Meritförteckning kompletterande utbildning för barnmorskor

KA
KI Antagningen
2022-05-18