Antagning till kompletterande utbildning för barnmorskor

Kompletterande utbildning för barnmorskor med examen från land utanför EU/EES och Schweiz ges våren 2025 vid Karolinska Institutet. Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för barnmorskor med examen från land utanför EU/EES är:

  • avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om minst 3 år.
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Alternativt

  • avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning samt en avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om sammanlagt minst 3 år, varav barnmorskeutbildningen ska vara minst ett år.
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Anmälan inför vårterminen 2025

Du kan anmäla dig på antagning.se mellan 15 augusti till 16 september.

Senast den 27 september 2024 ska du även bifoga:

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Viktig information till alla sökande:

Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) bedömer att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt dokumentations kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Det innebär att du som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla dokumentationskraven. Om du inte styrker dokumentationskraven korrekt kan du komma att bedömas obehörig.

Du måste följa de landsspecika kraven för för dina akademiska meriter och definitionen av officiella handlingar. Kontrollera även om du kan ladda upp eller om dina akademiska meriter måste skickas in direkt från lärosätet till Antagning.se/UniversityAdmissions.se.

Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3. Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter (exempelvis betyg i Svenska 3) hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Ifall du har frågor om hur du ska dokumentera din utbildning och språkkunskaper i svenska rekommenderar vi att du kontaktar antagning.se i god tid innan sista kompletteringsdag.

Sista kompletteringsdag och sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 27 september 2024. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se

 

Urval

Ifall det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser, måste ett urval göras bland behöriga sökande.

Urval till utbildningen sker (vid behov) i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Endast meriter som har styrkts med dokumentation beaktas i meritvärderingen.

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:


KUSB = Behörig sökande.
PG = Platsgaranti.
ÖS = Övrig behörig sökande (behörig sökande som inte har deltagit i urvalet).
SA = Sen anmälan.

Tidsplan inför antagningen till vårterminen 2024

13 december

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på antagning.se.

Tidsplan inför antagningen till vårterminen 2025

15 augusti

Webbanmälan öppnar på antagning.se

16 september

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

27 september

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

27 september

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

Preliminärt vecka 45

Eventuellt urval bland behöriga sökande påbörjas. Urvalet görs endast då det finns fler behöriga sökande till utbildningen än platser.

Preliminärt vecka 45

Kallelser till intervju skickas till den e-postadress som du har angett på ditt konto på antagning.se

Preliminärt vecka 47

Intervjuer görs.

Preliminärt 13 december

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på "Mina sidor" på antagning.se.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I Anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för barnmorskor vid Karolinska Institutet.

Information om utbildningen

programwebben hittar du viktig information för nyantagna såsom programöversikt och schema.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen vid Karolinska Institutet

För frågor om urval:
Åsa Gottfridsson, asa.gottfridsson@ki.se.

För frågor om utbildningen:
Åsa Gottfridsson, asa.gottfridsson@ki.se eller Studievägledningen vid KI.

Meritförteckning kompletterande utbildning för barnmorskor

KI Antagningen
2023-11-10