Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

Kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz

  • 60 hp
  • 1 år
  • Studiestart vår: v. 3  

Utbildningen vänder sig till dig med barnmorskeexamen från ett land utanför EU/EES och Schweiz, som behöver komplettera din utbildning för att kunna söka svensk barnmorskelegitimation. Efter slutförd utbildning ska du visa den kunskap och förmåga som krävs för att du ska kunna ansöka om legitimation hos Socialstyrelsen med syftet att få arbeta som barnmorska i Sverige.

Utbildningen omfattar ett års heltidsstudier (60 högskolepoäng) och berättigar till studiemedel. Utbildningen omfattar såväl teoretiska som verksamhetsförlagda studier (klinisk utbildning).

Beskrivning

Programmet innehåller teoretiska studier som bygger vidare på dina tidigare kunskaper. Utbildningen sker inom huvudområdet sexuell, reproduktiv och perinatal hälsa och består av fem kurser med olika inriktningar. Du kommer bland annat studera barnmorskans profession, sexuell, reproduktiv hälsa och ohälsa, fertilitetsreglering, föräldrablivandet, mänsklig reproduktion, födandet, det nyfödda barnet, okomplicerade och komplicerade obstetriska situationer, farmakologi och läkemedelsberäkning samt lärande och ledarskap.  Därtill kommer de verksamhetsförlagda utbildningsdelarna inom vilka du ska utveckla din yrkesroll, ditt professionella förhållningssätt samt omsätta de tillägnade teoretiska kunskaperna i praktiken. Dessa integreras därmed med den verksamhetsförlagda utbildningen som genomförs inom mödrahälsovård, gynekologisk omvårdnad (kvinnors hälsa) samt förlossnings-, puerperal- och neonatalvård.

Utbildningsplan - information om hur programmet är uppbyggt

Programwebb - för dig som är student på programmet eller intresserad av att veta mer

Efter studierna

Efter avslutade studier ansöker du om svensk legitimation hos Socialstyrelsen för att sedan kunna arbeta som barnmorska i Sverige.

Anmälan VT23

  • 100%, Undervisning på dagtid
  • Antal platser: 12
  • Studieort: Solna
  • Undervisningsspråk: Svenska
  • Sista anmälningsdag: 15 september 2022
  • Sista kompletteringsdag: 28 september 2022
  • Anmälningskod: KI-92000

Särskild behörighet

Avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om minst 3 år. Alternativt en avslutad eftergymnasial sjuksköterskeutbildning samt en avslutad eftergymnasial barnmorskeutbildning från land utanför EU/EES samt Schweiz om sammanlagt minst 3 år, varav barnmorskeutbildningen ska vara minst ett år. Godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Urval

Urval till utbildningen sker (vid behov) i två steg.

1. Samlad kvalitativ bedömning av tidigare utbildning samt arbetslivserfarenhet
2. Intervju

Alla sökande måste fylla i meritförteckningen för kompletterande utbildning för barnmorskor med utländsk examen.

Meritförteckningen och information om urvalet hittar du på sidan Antagning till kompletterande utbildning för barnmorskor.

Samtliga meriter (inklusive meritförteckning med bilagor) ska ha inkommit till Antagningsservice/antagning.se senast sista kompletteringsdag 28 september 2022.

Dokumentationskrav

Vid antagningen inför vårterminen 2023 kommer Antagning.se (Universitets- och högskolerådet) att bedöma att du har dokumenterat din utländska utbildning och språkkunskaper i svenska enligt kraven på Antagning.se/UniversityAdmissions.se. Det innebär att de som har sökt in under en tidigare antagningsomgång kan behöva komplettera för att uppfylla de nya dokumentationskraven.

Läs mer om dokumentationskraven på sidan Antagning till kompletterande utbildning för barnmorskor.

Anmälan

Anmälan görs via Antagning.se. Anmälan öppnar 15 augusti 2022.

Anmäl dig på antagning.se

Avgifter

Anmälnings- och studieavgifter krävs för sökande som inte har medborgarskap i EU, EES-länderna eller Schweiz.

Antagningsprocessen

Läs mer om behörighet, dokumentationskrav och urval på Anmälan och antagning.

Kontakt

Kontaktuppgifter till antagningsgruppen

Kontaktperson för mer information om utbildningen:
Sofia Alsing, sofia.alsing@ki.se

Kontaktuppgifter till studie- och karriärvägledning