Anmälnings- och antagningsstatistik

Här hittar du statistik över antal sökande och antal antagna till vidareutbildning för yrkesverksamma, statistik vid lika meritvärde och statistik för kompletterande utbildningar. Statistik för program och fristående kurser hittar du på statistik.uhr.se.

Statistik

Från och med våren 2022 så hittar du aktuell statistik för vidareutbildning för yrkesverksamma på statistik.uhr.se

Särskiljande vid lika meritvärde

Sökande med lika meritvärde i betygsurvalsgrupperna (Grupp I, II och folkhögskolegruppen) särskiljs i första hand efter giltigt resultat på högskoleprovet, därefter genom lottning. I övriga urvalsgrupper särskiljs sökande med lika meritvärde genom lottning.

Psykoterapeutprogrammet