Antagning till kompletterande utbildning för läkare

Nedan kan du läsa mer om behörighet, anmälan och urval till den kompletterande utbildningen för läkare med examen från land utanför EU/EES och Schweiz som ges vid Karolinska Institutet.

För information om kompletterande utbildningar vid andra lärosäten vänligen se Kompletterande utbildning för legitimation.

Behörighet

Behörighetskravet till den kompletterande utbildningen för utländska läkare är:

  • Läkarexamen från land utanför EU/EES-området samt Schweiz
  • av Socialstyrelsen utfärdat beslut om utredning i form av kunskapsprov för läkare
  • godkända kunskaper i svenska enligt bestämmelser för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3, med lägst betyget godkänd/E.

Läs mer om behörighetskravet och utbildningen på Kompletterande utbildning för läkare med utländsk examen från land utanför EU/EES och Schweiz.

Viktig information till alla sökande angående C1 intyg: C1 intyg godtas inte för den kompletterande utbildningen. Du måste styrka dina kunskaper i svenska enligt bestämmelserna för grundläggande behörighet för grundnivå, Svenska B eller Svenska 3.

Anmälan inför höstterminen 2022

Du kan anmäla dig på antagning.se mellan 15 mars och 19 april 2022. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar inför höstterminen 2022 kan du anmäla dig till Göteborgs universitet, Karolinska Institutet, Linköpings universitet, Lunds universitet och Umeå universitet. Tänk på att prioritera dina alternativ där du helst vill läsa placeras överst i din anmälan eftersom man endast kallas för intervju till sitt 1:a-handsalternativ. I antagningsomgången för kompletterande utbildningar kan du bli antagen till 30 HP per termin.

Senast den 21 april ska du även bifoga:

Läs noggrant igenom instruktionerna i meritförteckningen för hur du ska styrka dina meriter. Notera att anvisningarna i meritförteckningen gäller de som söker till den kompletterande utbildningen för läkare med utländsk examen. Ifall du även söker till övriga utbildningar via Antagning.se eller UniversityAdmissions.se måste du följa dokumentationskraven på Antagning.se eller UniversityAdmissions.se.

Kom ihåg att du inte ska skicka in meritförteckningen innan du anmält dig.

Observera att sista dag för att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz) är den 21 april. För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

Notera att det kan dröja innan dina gymnasiala meriter hämtas in till antagning.se. Det är därför viktigt att du i god tid innan sista kompletteringsdag är i kontakt med din skola för att säkerställa att dina betyg i svenska hämtas in senast sista kompletteringsdag.

Urvalet inför höstterminen 2022

Urvalet sker i två steg

Steg 1: Rangordning baserat på resultatet av den teoretiska delen av kunskapsprov för läkare som är utbildade utanför EU- och EES-området

De cirka 45 sökande som haft bästa resultat på teoretiska delen av kunskapsprovet kallas för steg 2 dvs intervju.

I steg 1 rangordnas behöriga sökande utifrån deras bästa resultat på den teoretiska delen av Socialstyrelsens kunskapsprov. Resultatet kan vara maximalt fem år gammalt, räknat från sista kompletteringsdag för antagningsomgången.

För information om kunskapsprovet inklusive tentamenstillfällen se:
https://www.umu.se/utbildning/sok/kunskapsprov/kunskapsprov-for-lakare/

Steg 2: Intervju

Sökande som går vidare till steg 2 genomför 2 intervjuer under 30-40 minuter. Intervjuerna är till för att ge en helhetsbild av den sökandes förutsättningar att framgångsrikt kunna genomföra utbildningen. Inför intervjuerna har patientfall sänts ut till den sökande som förväntas förbereda sig för en diskussion kring omhändertagande och utredning av de beskrivna patienterna. Medicinska kunskaper utanför fallen diskuteras också. De kompetenser som har störst betydelse för antagningen är medicinska kunskaper, förmåga till sunt kliniskt resonemang, samt förmåga att inhämta och lämna information, kommunikationsförmåga.  För mer detaljerad information om intervju och bedömning/prioritering av sökande se länk.

Beslut om meritvärde

Urvalsprocessen avslutas med ett urvalsmöte där intervjuarnas samlade bedömningar redovisas. Samtliga som deltagit i intervjun erhåller ett meritvärde i enlighet med antagningsordningen.

Intervjumall 2022

Urvalsgrupper

Antagningsbesked med urvalsresultat publiceras på ditt konto på antagning.se.

Här kan du läsa mer om den urvalsgrupp som du har placerats i:

KUINT = Behörig, vidare till intervju.
KUSBP = Behörig sökande, ej vidare till intervju.
PG = Platsgaranti.
ÖS = Övriga behöriga sökande (behöriga sökande som inte har ett giltigt resultat på kunskapsprovet).
SA = Sen anmälan.

Tidsplan

15 mars

Webbanmälan öppnar på antagning.se

19 april

Sista anmälningsdag (anmälan stänger kl. 24.00 på antagning.se)

21 april

Sista kompletteringsdag då samtliga meriter ska ha inkommit till Antagningsservice/Antagning.se.

21 april

Sista dag att styrka avgiftsfrihet alternativt betala anmälningsavgift (anmälnings- och studieavgift för sökande utanför EU/EES och Schweiz). För information om anmälnings- och studieavgifter, se antagning.se.

vecka 19

Kallelse till intervju skickas ut per e-post. Slutligt besked för de som inte kallas till intervju meddelas per e-post. Meddelandet skickas till den e-postadress som du har angett på ditt konto på antagning.se.

vecka 20

Intervjuer görs 16 - 20 maj.

10 juni

Antagningsbesked med urvalsresultatet publiceras för sökande på ”Mina sidor” på antagning.se. Meritvärden syns strax innan urval.

Anmälnings- och antagningsstatistik

I Anmälnings- och antagningsstatistiken kan du läsa om antalet sökande till den kompletterande utbildningen för läkare.

Kontakt

För frågor om användarkonto på antagning.se och anmälningsavgifter:
antagning.se

För frågor om anmälan och behörighet:
Antagningen vid Karolinska Institutet

För frågor om urval:
Bo Freyschuss, bo.freyschuss@ki.se

För frågor om utbildningen:
Bo Freyschuss, bo.freyschuss@ki.se eller Studievägledningen vid KI.

KA
KI Antagningen
2022-05-02